Chúa Nhật 30 Thường Niên

Năm A

Giới răn yêu thương, tuy hai mà một

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đă dạy chúng ta: “Giới răn thứ nhất là hăy kính mến Thiên Chúa hết lòng hết trí của mình, c̣n giới răn thứ hai là hăy yêu thương tha nhân như chính ḿnh. Đây không phải là hai giới răn riêng biệt, nhưng chỉ là một giới răn duy nhất. Yêu người chỉ là sự biểu lộ và hậu quả tất nhiên của ḷng mến Chúa.

Tạ ơn Chúa ban, chúng ta đang có cuộc sống xung túc tại đất nước tự do và giầu có này; Chúng ta có tiền nhiều, có nhà cao, có xe đẹp, có con cái thông minh thạnh đạt. Đôi khi vì coi trọng đồng tiền, nên đức tin của chúng ta dễ bị lu mờ. Thánh Phaolô đã nói rõ điều này trong thư 1-Timothê: Thật thế, ḷng ham muốn tiền bạc là cội rễ sinh ra mọi điều ác v́ buông theo ḷng ham muốn đó, nhiều người đă lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé.”  (1 Tim 6:10)

Sống thánh thiện không hệ tại ở việc đọc kinh dài, tham dự thánh lễ, rước lễ hằng ngày, hoặc cầu nguyện lâu giờ. Những việc đạo đức này thật tốt, song chỉ là những phương tiện giúp chúng ta nên thánh chứ không phải là bản chất của sự thánh thiện.

Có những người đă uổng công xây căn nhà đạo đức của ḿnh không đúng cách v́ không có được ḷng mến Chúa và yêu người làm nền tảng cho cuộc sống,

Thánh Gioan Tông đồ đă nói: “Nếu ai nói: Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em ḿnh, người ấy là kẻ nói dối; v́ ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, th́ không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. (1Ga 4,20-21).

“Nếu chúng con yêu mến thày, thì hãy giữ lời thày.” (Ga 14, 23-24) Yêu Chúa mà không giữ luật Chúa dạy thì chỉ là những kẻ giả h́nh, như nhóm Parisiêu đã bị Chúa của phạt. Do đó yêu người chính là hoa trái phát sinh từ lòng kính sợ và yêu mến Chúa mà thôi.

Yêu người thân cận như chính ḿnh. Đó là điều răn thứ hai mà Chúa Giêsu nói cũng giống như điều răn thứ nhất. Thực ra đó chỉ là một điều răn v́ những lư do sau:

Yêu Chúa và yêu người là hai khía cạnh của một t́nh yêu. V́ thế đă yêu Chúa th́ phải yêu người. Nếu t́nh yêu bị giới hạn, có loại trừ th́ tình yêu ấy sẽ trở thành giả tạo.

T́nh yêu đối với tha nhân xác định t́nh yêu đối với Thiên Chúa. Dụ ngôn người Sa-ma-ri tốt lành (Lc.10:25-37) đã nhắc nhớ chúng ta: “Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là ḿnh có lư, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi? Chúa Giêsu kể cho ông câu truyện một người bị cướp đánh nhừ tử...”

Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đă tỏ ra là người thân cận với người đă bị rơi vào tay kẻ cướp?" Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đă thực thi ḷng thương xót đối với người ấy". Đức Giêsu bảo ông ta: "Ông hăy đi, và cũng hăy làm như vậy".

Giới răn yêu thương, tuy hai mà một

Thực ra, hai giới răn nầy cùng đều quy về một mối: đó là yêu mến Thiên Chúa đang hiện diện nơi những người lân cận với ta, hay nói khác đi, yêu thương phục vụ những người chung quanh là phụng sự Thiên Chúa.

Trong thư gửi tín hữu Rôma, thánh Phaolô tái khẳng định điều đó: "Ai yêu thương người (điều răn thứ hai) th́ đă chu toàn Lề Luật" (tức là đă giữ trọn tất cả các điều răn, kể cả điều răn thứ nhất là mến Chúa) (Rm 13, 8).

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã xác nhận như thế: "Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy". (Mt 22, 40)

Lạy Chúa Giêsu, Xin thánh hóa và giúp chúng con biết sống khó nghèo, biết yêu mến và giúp đỡ những ai cần đến chúng con; Làm được điều này, chúng con mới thực tâm yêu mến Chúa vậy. Amen

Denver 26/10/2017

Phó tế Lorensô NGÔ THẾ TÒNG