Chúa Nhật 26 Thường Niên

Năm A

GIÁ TRỊ CỦA KINH MÂN CÔI

Tháng 10 là Tháng Mân Côi, Chúng ta hăy nhắc lại những lời của các Thánh đă ca tụng và đề cao Kinh Mân Côi. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ḷng yêu mến và siêng năng Lần Hạt Mân Côi.

Thánh Giáo Hoàng Pio X (1903-1914) thường lập đi lập lại rằng: ”Sau Thánh Lễ th́ không có lời cầu nguyện nào hữu hiệu cho bằng lời kinh Mân Côi”.

Trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo, các thánh là những vị từng làm chứng cho lời khẳng định trên đây của Đức thánh Giáo Hoàng Pio X. Thật vậy, các ngài hết ḷng yêu mến tràng chuỗi và việc đọc kinh Mân Côi. Đối với các vị, Kinh Mân Côi bảo đảm cho phần rỗi, là suối nguồn của ơn thánh và là bó hoa hồng lan tỏa mùi hương thiên quốc!

Câu nói của Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X giúp hiểu rằng: Khi yêu mến lần chuỗi Mân Côi chúng ta nhận được tất cả: sự an ủi và ơn thánh, ơn hoán cải và sự thánh hóa, sự nâng đỡ và ơn trợ giúp, sự khuyến khích và niềm hoan lạc. Nói tóm một lời, những ǵ là tốt đẹp nhất, là thánh thiện nhất, chúng ta sẽ nhận lănh được từ việc sốt sắng đọc Kinh Mân Côi.

Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng GIÊSU (1873-1897) - Tiến Sĩ Hội Thánh - quả quyết: ”Với Kinh Mân Côi, tín hữu Công Giáo xin ǵ cùng THIÊN CHÚA, Ngài cũng nhận lời”. Thánh Vinh Sơn Phaolo (1581-1660) gọi Kinh Mân Côi là Kinh Nhật Tụng của tín hữu giáo dân. Thánh Giáo Hoàng Pio X th́ gọi Kinh Mân Côi là lời Kinh tuyệt hảo nhất.

Đức Thánh Cha Phaolo VI (Giáo Hoàng từ 1963-1978) nói: ”Với trọn ḷng tin, ḷng mến, ḷng tin tưởng và tri ân, chúng ta hăy năng đọc Kinh Mân Côi. Đó là lời kinh hoàn hảo nhất của đời sống tín hữu Công Giáo”. Mỗi ngày mỗi tín hữu Công Giáo được khuyên nên đọc ít nhất một tràng chuỗi 50, lập đi lập lại lời kinh dâng lên Mẹ THIÊN CHÚA và cũng là Hiền Mẫu của mỗi người chúng ta.

Lm. Chánh Xứ

Louis Phạm Hữu Độ, CRM