Chúa Nhật 21 Thường Niên

Năm A

Đức Giêsu Kitô Là Ai?     

“C̣n các con, các con bảo Thầy là ai?”

Xă hội ngày nay đang có ba vấn nạn lớn: một là gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời ḿnh, hai là coi Chúa ngang hàng với các Tiên tri hay giáo chủ của các đạo khác, ba là coi đạo Chúa chỉ ở trong nhà thờ mà không ở nơi công cộng. Họ cho rằng “đạo nào cũng vậy thôi, cũng dạy ăn ngày ở lành.” Quả thật nếu đạo nào cũng giống đạo nào, th́ Chúa Giêsu cần ǵ phải nhọc công xuống thế làm người để lập nên Giáo Hội nầy mà cứu chuộc chúng ta?

Xưa cũng như nay có nhiều người chỉ biết Chúa Giêsu qua người khác nói về Ngài trong các lớp học Giáo lư, các lớp Thánh kinh, hoặc trong các bài giảng ở các Thánh lễ, ở những buổi Tĩnh Tâm. Dĩ nhiên giáo dục là điều cần thiết dựa theo tŕnh độ và tuổi tác, nhưng cùng đích, căn tính của Thiên Chúa phải là điều hết sức quan trọng cho những ai tin và theo Ngài. Không chỉ hiểu biết qua sách vở, đồn thổi từ người khác hay v́ tính hiếu kỳ, nhưng phải có liên hệ thâm t́nh cá nhân (personal relationship) của ḿnh với Chúa qua việc cầu nguyện nữa.

Đức Thánh Cha Phanxicô đă tuyên bố: “Đức Tin phải tuyên xưng trên môi miệng và trong ḷng, qua lời nói và qua ḷng mến.” Qua bài Tin Mừng hôm nay, chủ đích Chúa Giêsu chỉ muốn nghe từng người trong Tông đồ, và chúng ta là những Kitô Hữu xưng tụng Ngài là ai. Đó là đức tin và ḷng mến của người Kitô hữu trưởng thành trong thời đại hôm nay. Cho đến khi chúng ta biết Chúa là ai đối với mỗi cá nhân, Chúa Kitô mới thực sự sống động trong chúng ta, và mối liên hệ t́nh thân mới bền vững.

Chúa Giêsu đă và đang hỏi mỗi người chúng ta: “Con con, con bảo Thầy là ai?” Ước ǵ mỗi người chúng ta là thành viên của Giáo hội Công giáo, sẽ trả lời cho Chúa như Thánh Phêrô, đầu của Giáo Hội, nhận Chúa là Đấng Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, và xác tín môt cách nghiêm túc và trân trọng rằng Chúa hằng ở với chúng ta trong mọi hoàn cảnh của đời người nếu chúng ta biết bám lấy Chúa. Cho dù tội lỗi có nhiều đến đâu, ân sủng Chúa cũng tẩy sạch hết. Chúa đang thương yêu săn sóc chúng ta trong mọi giây phút vui tươi cũng như hoạn nạn, đau buồn.

Qua sự cầu bầu của Mẹ Maria, xin Chúa ban cho mỗi người có được sự liên hệ mật thiết với Chúa Kitô trong cầu nguyện và đàm thoại với Chúa hằng ngày. Amen

  Phó Tế Phêrô Đặng Phi Hùng