Chúa Nhật 16 Thường Niên

Năm A

Cỏ Lùng và Lúa

Bài Tin Mừng tuần nầy Thánh sử Matthêu thuật lại lời Chúa Giêsu nói về dụ ngôn cỏ lùng và lúa. Lúa tượng trưng cho người tốt c̣n cỏ lùng tượng trưng cho kẻ xấu. Gọi là người tốt không có nghĩa là tốt hoàn toàn trên cơi đời nầy, mà là tốt nhiều hơn xấu. Cũng vậy, gọi là kẻ xấu không có nghĩa là xấu hoàn toàn, mà là xấu nhiều hơn tốt. Điều dữ có thể trở thành điều tốt.

Ngụ ngôn Trung Hoa có câu chuyện kể về một ông lăo sống gần biên giới có con ngựa rất quí một hôm biến đi đâu mất. Tuần lễ sau con ngựa ấy trở về và dẫn theo một con ngựa khác cũng đẹp và quí như nó. Từ khi có hai con ngựa, con trai ông ngày nào cũng cùng chúng bạn đua ngựa với nhau, nên một hôm cậu bị té ngựa gẫy chân. Năm sau, giặc tấn công vào làng mạc ở biên giới, các trai tráng trong làng đều phải vâng lệnh nhập ngũ ra trận, cứ 10 người th́ chết 9. Riêng cậu con trai của ông lăo v́ què chân nên không phải nhập ngũ theo lệnh vua nên c̣n sống.

Câu chuyện trên cho thấy điều dữ có thể là khởi đầu cho một điều xấu và ngược lại. Nếu con người có thể biến điều xấu thành điều tốt th́ Thiên Chúa quyền năng và nhân hậu có thể biến điều xấu nhất trở thành điều tốt nhất.

Thánh Phaolô khẳng định: “Thiên Chúa làm cho mọi sự trở nên tốt cho những ai yêu mến Ngài.” (Rm. 8:28) Bài hát công bố trong đêm Thứ Bảy Phục Sinh hằng năm “Mừng Vui Lên” (Exultet) gọi tội Nguyên Tổ là “tội hồng phúc” v́ nhờ sự xấu (tội) đó mà Thiên Chúa ban cho nhân loại Đức Giêsu Kitô (điều tốt nhất)

Cũng như nhiều thời đại trước chúng ta, từ tạo thiên lập địa cho đến nay, nhân loại luôn luôn sống trong sự khác biệt từ cá tính, gia đ́nh, đoàn thể cũng như cộng đồng. Có người đang tiếp tục thi hành công việc của Chúa, đang trổ sinh nhân đức; lại có kẻ đang sống trong công việc của ma quỉ, sinh nhiều tính hư nết xấu. Tuy nhiên như trên đă nói, không ai xấu hoàn toàn và cũng không ai hoàn hảo tốt cho đến khi đến được cửa Thiên đàng! Đoàn thể hay Hội đoàn vẫn có người tốt kẻ xấu. Như cỏ lùng vẫn bám vào gốc lúa và cả hai sống lẫn lộn với nhau. Không thể nhổ cỏ lùng hết mà không làm hại đến gốc lúa. Cũng vậy, không thể trừ khử một vài cá nhân chúng ta có thành kiến cho là xấu, để duy tŕ các người khác mà chúng ta nghĩ là tốt. Tốt xấu chỉ có Thiên Chúa biết được mà thôi. Cũng không thể tách rời được mọi tính mê nết xấu trong ta để mà trừ diệt cả con người của ta! Chúng ta c̣n phải nỗ lực nhiều để biến cải, và chúng ta không thể tự một ḿnh mà làm được, nếu không có Chúa giúp.

Thân mến trong Chúa Kitô.

Phó Tế Phêrô Đặng Phi Hùng