Chúa Nhật 15 Thường Niên

Năm A

Lời Chúa: Yêu mến và Thực hành

Dụ ngôn Lời Chúa hôm nay được chính Chúa Giêsu giải thích. Việc giải thích này cho thấy nguời ta có 4 thái độ đối với Lời Chúa:

-      Gieo bên vệ đường nghĩa là:  Không hiểu nên không đón nhận.

-      Gieo vào sỏi đá nghĩa là: Đón nhận dễ dàng nhưng lại mau bỏ cuộc.

-      Gieo vào bụi gai nghĩa là: Đón nhận nhưng rồi hạt giống bị lo âu trần thế bóp chết.

-      Gieo vào đất tốt nghĩa là : Đón nhận và đem thực hành, nhờ đó sinh hoa kết quả,  gấp mười gấp trăm.

Tạ ơn Chúa chúng ta được phúc nghe Lời Chúa ít nhất 1 tuần 1 lần trong Thánh Lễ Chúa nhật. Lời Chúa được Giáo hội kính trọng bằng với Thánh Thể Chúa v́ cả hai đều đem tới sự sống đời đời. Cả hai được gọi là Bàn Tiệc Lời Chúa và Bàn Tiệc Thánh Thể, v́ thế ai tham dự Thánh Lễ muộn, đánh mất Bàn Tiệc Lời Chúa th́ phải tham dự một Thánh Lễ khác trong ngày Chúa Nhật đó bù lại. Điều khiến chúng ta phải quan tâm là sửa dọn “mănh đất tâm hồn” chúng ta thế nào cho mềm mại, ph́ nhiêu để Lời Chúa sinh hoa nở hạt. Một “mănh đất” như thế phải là một “tâm hồn” khiêm nhượng lắng nghe Lời Chúa, yêu thích cầu nguyện thân t́nh với Chúa và sống hoà hợp, yêu thương tha nhân.

Mẹ Maria đă thực hành Lời Chúa bằng cả 3 điều trên (khiêm nhượng- cầu nguyện – yêu thương) nên Mẹ sẽ giúp chúng ta đón nhận và thực hành Lời Chúa hiệu quả trong đời sống. Hăy kêu cầu với Mẹ.

Linh Mục Chánh Xứ

Luy Phạm Hữu Độ, CRM