Chúa Nhật 14 Thường Niên

Năm A

Hăy mang lấy ách của Ta, V́ ách của Ta

th́ êm ái, và gánh của Ta th́ nhẹ nhàng"

Đoạn phúc âm chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã dâng lời  cảm tạ Chúa cha vì Ngài đã mạc khải cho những người bé mọn về những khôn ngoan và hiểu biết về nước trời.

Chúa Giêsu đã giải thích rõ giữa những người tự  mãn cho mình là cao ngạo vênh vang và những người bé mọn mộc mạc khiêm hạ, những trẻ thơ thì luôn sống giản dị không giả dối, chúng luôn hồn nhiên, tin cậy hoàn tòan vào những bậc cha anh, dạy dỗ, nuôi nấng và bảo vệ chúng.

Tâm hồn thơ ngây bé nhỏ đã được in sâu trong tâm khảm yêu thương và an bình, đó chính là nguồn gốc của những đức tính tốt mà chúng sẽ lớn lên và theo đuổi. Yêu thương, hiền hoà sẽ dẫn đến với những việc lành và ân phúc. Cũng vậy, Kiêu căng và cao ngạo sẽ là nguồn gốc của những điều không lành và sai trái sau này.

Qua phúc âm, chúng ta tìm thấy, “Thiên Chúa chống lại những kẻ kiêu căng, nhưng Người nâng đỡ những ai khiêm nhường” (Mt, 23:12 Gb 4:6).  Chỉ những người khiêm nhường thật trong lòng mới được Chúa ban ơn khôn ngoan chính trực và hướng dẫn cuộc sống họ theo đường hướng của Chúa.

Chúa Giêsu đã kêu mời chúng ta, hãy học cùng Người “vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” Tin tưởng vào Chúa Giêsu, chính là tin vào Chúa cha và vào tình yêu của Ba ngôi Thiên Chúa (Jn 12:44).  Chúa Giêsu hằng chăm sóc và gìn giữ chúng ta vì yêu thương, người đã chấp nhận tất cả, chịu đau thương và chết cho tội lỗi của chúng ta trên Thánh Giá.

 Hãy loại bỏ mọi nghi nan, những khiếp sợ và những ý nghĩ kiêu căng bất chính, vì chúng chính là những rào cản ngăn chặn chúng ta sống chứng nhân cho sự thật và tin yêu vào Chúa Giêsu.

Phép Thánh tẩy đã ban cho chúng ta trở thành con Chúa, ơn ban từ bí tích ấy đã làm cho chúng ta trở nên anh em với Chúa Giêsu và là anh chị em với nhau.

Hôm nay, Chúa kêu mời những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến với Chúa, nơi Chúa chúng ta sẽ được Ngài đỡ năng bồi dưỡng sức lực và cho ta được nghỉ ngơi trong Chúa.

Mỗi khi gặp gian nan nguy khốn, hãy đến với Chúa, hãy ngẩng đầu lên, trong Chúa chúng ta sẽ được bồi dưởng, hãy chấp nhận những khốn khó trong đời, đây chính là những Thánh giá trong cuộc sống mà Chúa muốn chúng ta chấp nhận vác lấy để xứng đáng làm môn đệ của Chúa Giêsus; vì Chúa đã hứa như thế và Người luôn trung thành với lời hứa.

Làm tròn Thánh ý Chúa, Kính trọng và tôn thờ Chúa hết tâm hồn, trí khôn và thân xác, Yêu thương và tha thứ cho nhau, cho cả những ai súc phạm đến ta; đó chính là giới răn mới mà Chúa muốn chúng ta hãy thi hành.

Xin Chúa giúp chúng con biết sống khiêm hạ và yêu thương như trẻ thơ, để được sống an bình trong tình yêu Chúa. Amen

07/03/2017

Phó tế Lorensô NGÔ THẾ TÒNG