Chúa Nhật 13 Thường Niên

Năm A

CẦU NGUYỆN VÀ ĐỨC TIN

Tin Mừng cho ngày thứ sáu cuối tháng 6 năm nay, Giáo Hội đă chọn đoạn Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 8:1-4) để nhắc nhở chúng ta những người tin và đi theo Đức Giêsu Kitô, đức tin là hành trang quan trọng trong cuộc hành tŕnh này.

Kinh Thánh kể cho chúng ta nghe việc Chúa Giêsu chữa cho một anh chàng thanh niên bị phong cùi được lành bệnh.  Trong cùng thời gian này Chúa Giêsu c̣n chữa cho nhiều bệnh nhân khác và làm nhiều phép lạ.  Danh tiếng của Ngài đă được loan đi khắp nơi và nhiều người đă đi theo Ngài.  Điều này đă được Thánh sử Matthew ghi lại từ chương 4 đến chương 18.  Kinh Thánh gọi đây là ‘Mùa Xuân Galilee’.  Nhưng Mùa Xuân nào th́ cũng có ngày kết thúc để chuyển sang Mùa Thu rồi ‘Mùa Đông Giêrusalem’.  Người ta lần lượt bỏ Chúa và thậm chí c̣n trở lại chống đối Ngài.  T́nh cảm hay cảm xúc chỉ là lửa rơm chóng cháy chóng tàn, chỉ có đức tin mới là bền vững.

Người thanh niên bị phong cùi đă mạnh dạn lớn tiếng: “Lạy Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch” (Mt 8:2)  Anh ta không hỏi Chúa Giêsu là Ngài có chữa tôi được sạch không, nhưng anh ta tin chắc Đức Giêsu là Chúa và Ngài có thể chữa cho anh ta nếu Ngài muốn.

“Nếu Ngài muốn”, chàng thanh niên này mời gọi ḷng thương xót của Đức Giêsu và anh ta để Ngài tự do chữa hay không tùy ư dù anh rất mong muốn khỏi bệnh, nhưng anh lại phó thác số phận ḿnh cho ư Ngài muốn.  Chính thái độ đơn sơ và tin tưởng của anh đă chạm vào chỗ rất sâu trong ḷng Đức Giêsu và Ngài đă nói: “Tôi Muốn.”  Phép lạ đă phát sinh từ ḷng tin của người phong cùi và từ ư muốn  đầy quyền năng của Đức Giêsu.

Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, chắc nhiều lần chúng ta đă chạy đến cùng Chúa Giêsu để cầu xin cho người này người kia hay cho chính bản thân của chúng ta, nhưng hăy học nơi người thanh niên này là hăy để Chúa tự do chọn lựa điều ǵ tốt nhất cho chúng ta, và hăy luôn tín thác vào Chúa là người Cha nhân từ luôn yêu thương và bao bọc chúng ta trong Thánh Tâm của Ngài.

Rev. Nôbertô Trương Thịnh Đạt, CRM