Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Năm A

Hiệp Nhất Trong Ba Ngôi Thiên Chúa

Chúa Giêsu trước khi về trời đă truyền dạy các Tông đồ, và chúng ta: “Các con hăy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.” Kinh Thánh cũng quả quyết là chúng ta không thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng chính Ngài đă cho chúng ta biết. Nhờ Đức Giêsu, chúng ta có thể hiểu biết phần nào về bản chất đích thực, siêu việt và không thể hiểu thấu của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ biết Chúa Cha, Đấng Tạo Hoá đă sai Ngôi Hai là C. Giêsu đến sống với chúng ta. T́nh yêu từ Cha và Con nảy sinh Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba. Chúa Thánh Thần đến để dạy dỗ, hướng dẫn và thánh hóa. Chúng ta chỉ biết về Chúa Ba Ngôi qua những việc các Ngài đă làm. Nhờ đó chúng ta biết các ngài là ai và có tương quan Ba “vai tṛ” của Thiên Chúa rơ ràng được mô tả trong Kinh thánh Do thái và Kitô giáo. Các bài đọc hôm nay minh nhiên làm chứng điều đó   

Nhờ Thánh Linh Giáo hội có thể hiệp nhất và được dạy dỗ chân lư toàn vẹn về Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa Ba Ngôi là t́nh yêu. Thiên Chúa là một gia đ́nh t́nh yêu gương mẫu cho gia đ́nh nhân loại. T́nh yêu làm nên tất cả sự sống. Tự bản chất, sự sống Thiên Chúa là chia sẻ. Ba Ngôi liên hệ trao đổi sự sống cho nhau.

Chúng ta được kêu gọi để sống chia sẻ với Ba Ngôi Thiên Chúa, với tha nhân và toàn thể môi trường thiên nhiên. Chúng ta được kêu gọi để t́m sự hiệp nhất và ḥa hợp giữa những đa dạng biến đổi không ngừng. Muốn thế, chúng ta phải quay về với gia đ́nh gương mẫu là cộng đoàn Ba Ngôi Thiên Chúa, một cộng đoàn lư tưởng luôn biết chia sẻ và sống b́nh đẳng. Chúng ta được dựng nên theo h́nh ảnh Ngài và được kêu gọi trở nên giống h́nh ảnh ấy không ngừng, tạo lập một thế giới ḥa thuận, ḥa b́nh và tràn đầy niềm vui.

Vậy chúng ta phải làm ǵ, là ǵ và sống ra sao để yêu thương trong chân lư? Trước hết, mỗi người phải là chính ḿnh. Để yêu thương tha nhân, phải có một nhân cách thực sự, cá biệt, trưởng thành, cởi mở. Càng yêu thương càng phải trở nên một, và càng tăng triển về nhân cách. Làm sao có thể coi ḿnh là anh em, nếu không cùng nh́n nhận một Cha? Làm sao nói ḿnh là con Thiên Chúa nếu không tham dự sự sống của Người Con duy nhất của Chúa? Làm sao sống với nhau như bạn hữu, nếu không khám phá thấy cùng một Thần Khí đang sống và hít thở trong ta?

Muốn hiệp thông với Thiên Chúa, chúng ta phải hiệp thông với anh em để tạo sự hiệp nhất vô cùng cần thiết cho mọi công cuộc xây dựng một Giáo xứ trong Giáo hội và Xă hội. Sống trong một thế giới đa dạng, nếu không để ư và tôn trọng sự khác biệt của tha nhân, không thể nào tạo sự hiệp nhất. Sẵn sàng chấp nhận sự khác biệt của tha nhân, Không buộc mọi người phải đồng ư hoàn toàn với chương tŕnh của ḿnh mới kể là xây dựng, hiệp nhất. V́ được rửa tội nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa, Kitô hữu có sứ mệnh tạo sự hiệp nhất theo mô h́nh Ba Ngôi. Ngay trong gia đ́nh Ba Ngôi, vẫn có khác biệt. Ngôi Cha không bắt Ngôi Con và Thánh Thần giống ḿnh hoàn toàn. Công đồng Toledo (675) khẳng định: “Chúa Con không phải là Chúa Cha. Chúa Cha không phải là Chúa Con. Chúa Thánh Thần không phải là Chúa Cha và Chúa Con.” Gia đ́nh Ba Ngôi đúng là mô h́nh hiệp nhất trong Giáo hội đa dạng. Đó là t́nh yêu Thiên Chúa với nhiều danh hiệu khác nhau của một Thiên Chúa duy nhất.

 Phó Tế Phêrô Đặng Phi Hùng