Chúa Nhật 6 Phục Sinh

Năm A

Chúa Thánh Thần: Đấng Bảo Trợ

Kính thưa qúi ông bà và anh chị em thân mến,

Hôm qua (Thứ Bảy 20-5-2017) Giáo xứ chúng ta thật vui mừng v́ có một số em lănh nhận Bí Tích Thêm Sức, tức đón nhận chính Chúa Thánh Thần và 7 Ơn thiêng của Ngài. Chúng ta tin rằng Chúa Thánh Thần ngự vào Linh hồn các em và  biến đổi các em trở nên chứng nhân cho Thiên Chúa.

Phúc Âm tuần này Chúa Giêsu hứa ban cho các môn đệ và cả chúng ta nữa Đấng Bảo Trợ là chính Chúa Thánh Thần đến và ở cùng chúng ta luôn măi.

Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, là Linh Hồn của Giáo Hội, là Đấng thánh hóa, tức làm nên những vị Thánh. Nếu không có Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa sẽ xa vời, Chúa Giêsu sẽ là một nhân vật của quá khứ, Phúc Âm sẽ chỉ là một bản văn chết, Giáo Hội sẽ chỉ là một tổ chức trần gian, Giáo quyền sẽ giống như bất cứ một thứ quyền bính nào khác, việc truyền giáo sẽ chỉ là một công tác tuyên truyền, phụng vụ sẽ chỉ là một mớ nghi thức cổ xưa lỗi thời và cuộc sống theo luân lư đạo đức sẽ chỉ là kiểu cách hành động của nô lệ. Nhưng trong Chúa Thánh Thần, vũ trụ trở thành cao quí v́ nước Chúa khai sinh, Chúa Kitô Phục Sinh hiện diện, Phúc Âm trao ban sứ mạng và sự sống. Giáo Hội thể hiện sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi, Giáo quyền trở thành dụng cụ phục vụ. Phụng Vụ trở thành lễ nghi tưởng niệm diễn tả trước cuộc sống mai sau và hành động của con người trở thành thần thánh.

Chúng ta đă lănh nhận Bí Tích Thêm Sức từ lâu.  Chúa Thánh Thần chắc chắn cũng đang hoạt động mănh liệt trong chúng ta để ai nấy ra đi vào ḷng đời, chuẩn bị con đường cho Chúa Giêsu đi vào tâm hồn của những người sống chung quanh. Qua gương sáng, qua Đức Tin và qua đời sống của chúng ta mà những người khác nhận biết Chúa Kitô  và mở cửa ḷng ra đón Ngài. Có rất nhiều cuộc sống và trái tim đóng cửa không cho Chúa vào. Cuộc sống của chúng ta và Hồng Ân của Chúa Thánh Thần sẽ giúp mở những cánh cửa đó. Đức Tin không phải là một thứ ǵ để giữ lại nhưng là một Tặng Ân để sống và để chia sẻ: bằng tất cả  sự thật, sự đẹp và sự dễ mến của nó.

Xin Chúa Thánh Thần chúc lành và làm cho chúng ta trở nên nhân chứng của Thiên Chúa như gương các Tông Đồ khi xưa.

Linh Mục Chánh Xứ

Luy Phạm Hữu Độ, CRM