Chúa Nhật 4 Phục Sinh

Năm A

Mục Tử Nhân Lành và Cửa Chiên

Kính thưa Quư Ông Bà cùng Anh Chị Em thân mến,

Chúa Giêsu tự xưng ḿnh là Mục Tử nhân lành và Cửa cho chiên ra vào (Gioan 10:7-11). Chúng ta là đàn chiên Chúa sau khi lănh nhận Bí Tích Rửa Tội; trở nên con cái Chúa; “tất cả mọi tội lỗi đều được tha, tội nguyện tổ và tội của bản thân ḿnh, cũng như tất cả các h́nh phạt của tội lỗi” (Giáo Lư Công Giáo 1263).

Một khi chúng ta ở trong đàn chiên Chúa, Chúa chăn dắt và bảo vệ chúng ta không thiếu thốn ǵ; Người cho chúng ta năm nghỉ trong đồng cỏ xanh tươi; Người bổ sức đưa chúng ta tới ḍng nước trong lành; Người xức đượm dầu thơm (ban Chúa Thánh Thần) (Thánh Vịnh 22).

Chúa phán chiên ta th́ nghe tiếng ta (Gioan 10:3). Nhiều lần tiếng thế gian hay ư riêng ḿnh ắt đi tiếng Chúa kêu gọi. Chúng ta không c̣n nghe tiếng Chúa nữa nhưng nghe tiếng thế gian, thực thi và bỏ đàn chiên Chúa. “Tất cả chúng ta lạc lơng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả” (Is 53:6).

Những việc do tính xác thịt thế gian gây ra: “dâm bôn, ô uế, phóng đăng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giân, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy; những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa” (Galát 5:19-21).

Chúa đến thế gian này không chỉ kêu gọi người công chính, nhưng mà c̣n cứu kẻ tội lỗi nữa là chúng ta (Luca 5:32). Trong dụ ngôn con chiên bị mất, Người Mục Tử nhân lành để chín mươi chín con chiên ngoài đồng hoang để đi t́m con chiên lạc. Sau khi t́m được th́ mừng rỡ vác lên vai, mang về đàn chiên (Luca 15:4-7). “Quả thật, trước kia anh em chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đă quay về với Vị Mục Tử, Đấng chăm sóc linh hồn anh em” (1 Pet. 2:25).

Để tiếng Mục Tử nhân lành ắt đi tiếng thế gian xác thịt, chúng ta phải cầu nguyện hằng ngày và giữ tâm hồn trong sạch. “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, v́ họ sẽ được nh́n thấy Thiên Chúa” (Mat. 5:8). Siêng năng lần hạt mân côi và năng lănh nhận Bí Tích Hoà Giải khi nào có thể.

Chúa nhật này cũng là Chúa Nhật Ơn Gọi. Chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội đặc biệt trong Giáo Xứ chúng ta có nhiều ơn gọi tu tŕ. Xin Chúa mở ḷng các bạn trẻ để nghe tiếng Chúa mời gọi và đáp trả để làm vườn nho cho Chúa.

Rev. Francis De Sales Tân Văn, CRM