Chúa Nhật 3 Phục Sinh

Năm A

Củng Cố Đức Tin

Kính thưa Quư Ông Bà cùng Anh Chị Em thân mến,

Để được ơn cứu độ chúng ta cần phải có đức tin vào Thiên Chúa. “Ai tin vào người Con th́ được sự sống đời đời; c̣n kẻ nào không chịu tin vào người Con th́ không được sự sống" (Gioan 3:36).

Đức tin là quà tặng Thiên Chúa ban. “Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ ḷng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa; cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hănh diện” (Eph 2:8-9). 

Có đức tin là nhờ nghe giảng. “Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng?15 Làm sao mà rao giảng, nếu không được sai đi? Như có lời chép: Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng!16 Nhưng không phải mọi người đều đă vâng theo Tin Mừng; chính ngôn sứ I-sai-a đă nói: Lạy Đức Chúa, ai đă tin khi nghe chúng con giảng?17 Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Ki-tô” (Rom 10:14-17).

Hai môn đệ đi đến làng Emmaus, mười một tông đồ, các bà thánh thiện theo Chúa, và tất cả mọi người đă có đức tin bằng cách nghe lời rao giảng và chứng kiến nhiều phép lạ Chúa đă làm trong ba năm Chúa đi rao giảng Tin mừng.

Hôm nay trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với hai môn đệ đi đến làng Emmaus, nhưng hai ông thật sự chưa tin Chúa đă sống lại từ cơi chết. Chúa “giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người” bắt đầu từ Cựu Ước tới Tân Ước. Chúa Giêsu không những rao giảng bằng ngôn ngữ nhưng c̣n bằng hạnh động nữa. “Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông.” Sau đó hai ông am hiểu những lời Kinh Thánh bằng con mắt đức tin. “Mắt họ sáng ra và nhận ra Người.”

Chúng ta có bổn phận sau khi lănh nhận Bí Tích Rửa Tội là tiên tri của Thiên Chúa đi rao giảng, gieo, và nhắc nhở lại Tin Mừng Chúa cho muôn dân, để họ được củng cố đức tin như hai môn đệ nói trên, để tất cả được ơn cứu độ như Chúa muốn. “Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin th́ được sự sống đời đời” (Gioan 6:47).

Rev. Francis De Sales Tân Văn, CRM