Chúa Nhật Lễ Phục Sinh

Năm A

Mừng Chúa Phục Sinh

Cả 4 Thánh sử đều viết lại cuộc Phục Sinh của Chúa Giêsu. Ngoài ra, c̣n có 6 lư do sau đây để chứng minh sự Phục sinh của Chúa là một niến cố có thật.

1.  Sự phục sinh đă được báo trước.

Cựu Uớc và chính Chúa Giêsu đă tiên đoán cái chết và sự phục sinh của Ngài. 

2.  Ngôi mộ trống.

Chỉ có sự sống lại một cách hợp lư và đầy đủ mới giải thích được ngôi mộ trống của Chúa Giêsu. V́ ngôi mộ, nơi đặt thi thể của Chúa Giêsu đă canh gác chặt chẽ do lính La Mă và được lấp lại bằng một tảng đá khổng lồ.

3.  Các lần hiện ra và các cuộc họp.

 Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu hiện ra mười lần, ít nhất cho những người biết Ngài, và hơn 500 người cùng lúc. Chúa đă chứng minh rằng những xuất hiện không ảo giác, bởi v́ Ngài đă ăn và nói chuyện với họ và họ đă chạm vào Ngài. (Gioan 20, 26-27 Luca 24, 36-42)

4.  Chúa Giêsu có quyền trên sự chết.

Trong khi giảng Đạo, Chúa Giêsu đă cho Lagiarô, con gái ông trưởng Hội đường và con trai bà goá Naim sống lại. Và khi Chúa chết th́ nhiều ngôi mộ được mở ra và nhiều vị thánh đă sống lại,

5. Thành lập Giáo Hội.

Phục Sinh là cách giải thích hợp lư cho sự khởi đầu của Giáo Hội Kitô giáo. Hơn một nửa số bài giáo lư đầu tiên đều liên quan tới sự sống lại (xem Tông đồ công vụ).

6.  Cuộc sống của các môn đệ thay đổi.

Sự sống lại c̣n là lời giải thích hợp lư cho sự thay đổi cuộc sống của các môn đệ. Họ bỏ rơi Ngài trước khi Ngài bị đóng đinh, và sau khi chết họ đă chán nản và sợ hăi. Nhưng sau khi Chúa sống lại.  Những người trước đây sợ hăi và chán nản đă trở thành dũng cảm và nhiệt huyết.  V́ họ tin rằng Chúa Giêsu thực sự đă sống lại và họ sẵn sàng hiến mạng họ cho niềm tin đó.

Xin Chúa cho chúng ta luôn giữ vững một niềm tin rằng: chúng ta sẽ được phục sinh với Chúa sau này.

Cha Chánh xứ

Luy Phạm Hữu Độ