Chúa Nhật 5 Mùa Chay

Năm A

Kẻ Nào Sống Mà Tin Ta, Sẽ Không Chết Bao Giờ

Kính thưa quư ông bà cùng anh chị em thân mến,

Chúa dựng lên con người có hồn và xác, nhưng nhiều người sống trong thể xác mà linh hồn họ đă chết từ lâu rồi. Ai không sống theo Lời Thiên Chúa th́ chết phần linh hồn. Khi ông Adong và bà Evà bất tuân lệnh Chúa ăn trái cấm, Chúa phán: “V́ ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết” (Gen 2:17). Ông bà đâu có chết đâu, nhưng phần hồn đă chết; con người chạy trốn Chúa trong vườn Địa Đàng, để khỏi gặp mặt Thiên Chúa (Gen 3:8). “Anh em đă chết v́ những sa ngă và tội lỗi của anh em” (Ep 2:1).

Trong ba bài đọc v́ ḷng tin vào mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu Kitô, không những Chúa cho thân xác chúng ta sống lại trong ngày tận thế như Chúa cho Ladarô chết sống lại, mà c̣n cho linh hồn chúng ta không những sống đời này mà c̣n đời sau nữa. Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?” (Gioan 11:25-26).

Làm sao biết chúng ta đang chết về phần linh hồn? Khi chúng ta sống theo tính xác thịt. “Những việc do tính xác thịt gây ra th́ ai cũng rơ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đăng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy” (Gal 5:19-21).

Để sống lại phần linh hồn, chúng ta siêng năng lănh nhận hai bí tích: Thánh Thể và Giải Tội. “Nhưng Thiên Chúa giàu ḷng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đă chết v́ sa ngă, Người cũng đă cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ!” (Ep 2:4-5).

Không ai biết được ngày tận thế ngoài ḿnh Chúa Cha. Ngày tận thế có thể xẩy ra ngay trong ngày hôm nay. Chúng ta hăy sống xứng đáng trong đường lối của Thần Khí để khi ngày tận cùng đến thân xác và linh hồn chúng ta không phải chết nhưng được sống đời đời với Chúa. “Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, b́nh an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Gal 5:22-23).

Cầu chúc quư ông bà cùng anh chị em sống trong Thần Khí và siêng năng lănh nhận Bí tích Ḿnh Máu Thánh Chúa và Hoà Giải để luôn luôn sống thánh thiện trong linh hồn. Năm Sự Mừng thứ nhất th́ ngắm: Chúa Giêsu sống lại, ta hăy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Rev. Tân Văn