Chúa Nhật 4 Mùa Chay

Năm A

Chúa Kitô là Ánh Sáng Thế Gian

Bởi tội Nguyên tổ, chúng ta đã bị mù loà từ khi sinh ra, chính sự mù lòa của ta sẽ làm cho danh Chúa cả sáng. Khi chữa anh mù hôm nay, Chúa đã tỏ cho ta thấy quyền phép tòan năng của Ngài.

Chúa đã trộn nước bọt với đất làm bùn đắp lên mắt anh mù rồi bảo anh đến hồ Siloê mà rửa để được chữa lành.  Nước bọt ám chỉ Lời Chúa, bùn đất chỉ sự thấp hèn của con người. Hồ Siloê có nghĩa là “Đấng được sai đi,” ám chỉ chính Chúa Giêsu, đấng đã đến trong thế gian, Ngài chính là nguồn nước của sự sống để cứu chuộc gian trần. 

Kinh Thánh kể  rằng, Vua Do Thái là Hezekiah cùng thời với Tiên tri Isaiah 700 năm  trước Công Nguyên, Ông  là một vị tướng và là một kỹ sư tài ba của Do Thái; trước khi Jerusalem  bị vây hãm bởi vua Syria. ông đã cho đào một đường hầm dài gần 600 mét xuyên qua núi đá đem nước từ Suối Gihon ở ngoài thành về hồ Siloê để có nước cho toàn dân và quân đội Jerusalem sinh  sống. ông cũng đã ra lệnh chặn đứt các nguồn tiếp tế nước từ các con suối chảy ra xung quanh thành ấy để quân thù vì thiếu nước phải sớm rút lui. Hồ Siloê trong Thành David, chính là nguồn nước cứu sống dân của Chúa vậy. (2Chr.32:2-8,30; Isa.22:9-11; 2Kgs.20:20).

Chúa đâu cần anh mù phải đi rửa mắt thì mới xem thấy, Ngài có thể chữa lành chỉ bằng ý muốn hay Lời Ngài như trường hợp anh Mù ở Giêricô; hôm nay, Chúa muốn chúng ta hãy cộng tác với Người bằng chính lòng hối cải, bằng chay tịnh và bằng việc bố thí, để cũng được chữa lành sự mù loà trong tâm hồn chúng ta.

Biết bao lần chúng ta đã cả gan phạm tội lỗi đức công bằng, sống tham lam thiếu yêu thương.  Những sai trái ấy đã làm cho con mắt tâm hồn chúng ta bị mù lòa, làm rối loạn tâm thần và lý trí của  ta. Qua việc chứng kiến Chúa chữa lành anh mù, dân Do thái đã kinh ngạc khi thấy một thanh niên bị mù từ lúc mới  sinh ôm mặt rờ rẫm ra hồ, rối họ lại thấy anh hớn hở hân hoan reo vui khi đi trở về tìm Chúa để tạ ơn. Hôm nay, Thánh Gioan đã dùng chính chuyện không tin của Pharisiêu mà quảng bá về Chúa là đấng tòan năng, toàn ái, bằng việc anh mù đã lặp đi lặp lại nhiều lần việc Chúa chữa mắt cho mình khi bị các Pharisiêu  gạn hỏi.

Những thành kiến sai lầm về người khác, Những quyến rũ thế tục, những vinh danh hão huyền, chức quyền, tiền tài và danh vọng,  đã đã làm mờ đi con mắt lương tâm của chúng ta, bằng cuộc sống thiếu ngay lành, hoặc bằng những đam mê bất chính, chúng ta cũng đã ngăn cản việc đến với Chúa của nhiều người; hoặc nên cớ vấp phạm cho anh em xa lìa tình yêu Thiên Chúa.

Người Do Thái xưa cho là khi bị mù loà hay bệnh hoạn là do hậu qủa của tội lỗi do họ hay ông cha gây ra. Hôm nay, Chúa Giêsu đã khẳng định, không phải vậy;  ở câu cuối, Chúa nói rõ, những ai cứng lòng không tin Chúa sẽ là những người mù lòa, mà mù loà thi suốt đời sống trong tối tăm, trong u ám và mê muội.

Hãy xiêng năng lãnh nhận  phép Giải tội, qua tay linh mục, Chúa sẽ tha thứ mọi lỗi lầm và chữa lành mọi tật nguyền của ta, tâm hồn chúng ta sẽ được bình an. Tâm hồn ta sẽ lại có Chúa Thánh Thần, đấng sẽ hướng dẫn, an ủi và đỡ nâng chúng ta vượt thoát mọi gian nan thử thách, Người sẽ giúp sức và soi dẫn  để ta thoát khỏi vòng nô lệ của tội lỗi. 

Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành con mắt tâm hồn chúng con, để chúng con luôn đi trong ánh sáng, sốt sắng chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Chúa Phục sinh sắp tới. Amen

Pt. Lorensô NGÔ THẾ TÒNG