Chúa Nhật 3 Mùa Chay

Năm A

Khao Khát Thiên Chúa

Bài sách Xuất Hành và Bài Phúc Âm trong tuần này đều nói về NƯỚC. Nước là yếu tố rất quan trọng cho cây cối, con vật và con người. Thiếu nước sinh vật sẽ chết khô. Thân thể con người có nuớc chiếm 70%. Người ta có khoảng 4.5 lít máu th́ trong đó nước chiếm 2.8 lít. Những nơi nghèo như Phi châu, mỗi năm có khoảng 10 triệu người chết v́ uống nước dơ.

Chúa Giêsu hôm nay đi đường mỏi mệt và khát nước. Ngài ngồi trên miệng giếng và gặp một chị xứ Samarita, Ngài mở miệng xin nước uống. Chúa làm người đàn bà này ngạc nhiên v́ người Do thái lâu nay không giao thiệp và coi thường người Samarita. Thế nhưng Chúa phá đổ bức tường ngăn cách đó và Chúa khéo léo gợi chuyện để rồi từ nước thiên nhiên cần cho thân xác Chúa dẫn chị tới nguồn Ơn Thánh cần cho linh hồn. Chị ta khám phá ra Chúa từng giai đoạn:  trước tiên chỉ là một người Do Thái b́nh thường, rồi sau là một Tiên tri và sau cùng là Đấng Mêsia.

Cuộc đời cho chúng ta cảm nghiêm rất rơ điều này: chúng ta khao khát nhiều thứ lắm nhưng chẳng có thứ nào thỏa măn được ḷng khát vô biên của chúng ta. Bời v́ Thiên Chúa dựng nên linh hồn chúng ta và Ngài biết chỉ có Ngài mới làm cho chúng ta no thỏa mà thôi. Đấy là điều Thánh Ausgustinô đă xác nhận “Chúa dựng nên chúng con cho Chúa nên chúng con chỉ an nghĩ trong Chúa mà thôi.”

Danh, Lợi, Thú sẽ qua đi. Tiền bạc, sắc đẹp, kiến thức, chức quyền, tài năng cũng chẳng làm chúng ta no thỏa. Chúng ta măi mê đi t́m những thứ trên trần gian này để lấp đầy khát vọng nhưng không bao giờ đạt được. Linh hồn chúng ta cao qúi lắm, bao la lắm, chỉ khi nào chiếm hữu được chính Thiên Chúa th́ cơn khát của chúng ta sẽ lấp đầy. Khao khát Thiên Chúa là mẫu số chung của các Thánh và ước mong sao cũng là sự khao khát của chúng ta.” Như nai rừng khát mong gịng suối, hồn con khát Chúa Trời hằng sống. Ngày nào con được về bên Thiên Chúa của con.”

Linh mục Chánh xứ

Luy Phạm Hữu Độ, cmc