Chúa Nhật 1 Mùa Chay

Năm A

Xin Chớ Để Chúng Con Sa Chước Cám Dỗ

Kính thưa Quư Ông Bà cùng Anh Chị Em,

Ma quỷ đă thử thách bà Evà và hai ông bà Adong đă phạm tội bất tuân phục Thiên Chúa cho nên tội lỗi và sự chết đă nhập vào thế gian. “V́ một người duy nhất, mà tội lỗi đă xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đă lan tràn tới mọi người, bởi v́ mọi người đă phạm tội” (Rom 5:12). Nhưng sau khi Thiên Chúa ra án phạt cho Ma Quỷ, Người phán: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa ḍng giống mi và ḍng giống người ấy; ḍng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó" (Gen 3:15).

Trong lịch sử ơn cứu độ, Ma Quỷ, xác thịt và thế gian luôn thử thách loài người. Nhưng chúng ta luôn luôn có ân sủng nhờ Chúa Giêsu để chiến thắng ba địch thù nói trên.

Để chiến thắng Ma Quỷ chúng ta bắt trước Chúa Giêsu không những dùng mà c̣n sống lời Chúa nữa. “Anh em hăy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa… Vậy hăy đứng vững: lưng thắt đai là chân lư, ḿnh mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là ḷng hăng say loan báo tin mừng b́nh an; hăy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hăy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa” (Eph 6:13-17).

Để chiến thắng xác thịt chúng ta nên tránh xa trước cám dỗ nếu thấy ḿnh yếu đuối. Trong sách Samuel chương 39, Giuse tẩu thoát bà chủ khi bị cám dỗ về thể xác: “Một ngày kia, cậu vào trong nhà để làm phận sự và không có gia nhân nào trong nhà, th́ bà níu áo cậu mà nói: "Nằm với tôi đi!" Cậu bỏ áo lại trong tay bà, chạy trốn và ra ngoài (Gen 39:11-12). Sau đó bà chủ vu khống cho Giuse nhưng Giuse không bị sa ngă chước cám dỗ.

Để chiến thắng thế gian chúng ta phải có ḷng tin tưởng vào Thiên Chúa. “V́ mọi kẻ đă được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là ḷng tin của chúng ta. Ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa?” (1 Gioan 5:4-5).

Trong Mùa Chay Thánh này chúng ta cầu nguyện như Chúa Giêsu dạy trong Kinh Lạy Cha: Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ.

Rev. Francis De Sales Tân Văn