Chúa Nhật 8 Thường Niên

Năm A

Hãy Phó Thác vào Chúa Quan Phòng

Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 6,24-34) Chúa dạy chúng ta về mối tương quan đối với những giá trị vật chất trần gian. Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng quá lo lắng cho cuộc sống của ḿnh: như cơm ăn áo mặc và cho ngày mai, nhưng hãy phó thác và cậy tin vào sự quan pḥng của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu không lên án “Tiền Của”, nhưng Người không chấp nhận những người để “Tiền Của” làm chủ ḿnh. Vấn đề không phải là từ bỏ “Tiền tài”, mà là không được đặt ưu tiên của cải như là cứu cánh cao nhất có sức chi phối những quyết định và hành xử của chúng ta. Thiên Chúa phải được đặt ở vị trí số một.

Người làm tôi không có quyền ǵ trên cuộc sống ḿnh. Thời giờ của anh thì thuộc về ông chủ, người này chịu sai khiến và phải tuyệt đối tùng phục theo những mệnh lệnh của chủ. “Ăn tùy chủ, ngủ tùy con”, V́ thế, không ai có thể làm tôi hai chủ, nhất là khi hai chủ ấy hoàn toàn trái ngược nhau, cả hai ông chủ đều đ̣i hỏi chúng ta phục vụ hết mình. Hơn nữa, Thiên Chúa muốn một t́nh yêu trọn vẹn, không phân chia đối với Ngài. Việc từ chối của cải là điều kiện tiên quyết cho trọn một đời dâng hiến mà Chúa mong mỏi nơi con cái Ngài.

Giữa những thọ tạo khiêm hạ nhất, như chim trời có thức ăn hằng ngày, mặc dù chúng không gieo văi, không gặt hái và không tích trữ lúa thóc vào kho lẫm; hoa đồng cỏ nội nay c̣n mai mất mà Chúa cũng ban và trang điểm cho chúng tấm áo sắc màu tuyệt vời hơn cả cẩm bào của vua Salômon.

Nếu so sánh với chim trời hay hoa đồng cỏ nội thì con người là một tạo vật được Chúa yêu thương nhất. Ư thức về tình chúa mến thương ta, sẽ giúp người Ki-tô hữu có một thái độ hoàn toàn khác với thái độ dân ngoại. Người môn đệ của Chúa Ki-tô phải tín thác trọn vẹn vào ơn quan pḥng của Thiên Chúa đấng luôn chăm sóc ta cả xác lẫn hồn.

“T́m kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người”. Từ “công chính” phải được hiểu theo nghĩa kinh thánh: “sự thánh thiện”. T́m kiếm sự công chính, tức là nỗ lực nên thánh và thực thi thánh ư Chúa.

Hãy kính thờ Thiên Chúa trong t́nh yêu và trong sự gắn bó trọn vẹn với Ngài. Chính nhờ thái độ căn bản này, người môn đệ sẽ hành xử đúng đắn đối với những giá trị trần thế, ngay cả những thực tại và giá trị cốt yếu để sống c̣n, như cơm ăn và áo mặc.

Tiên vàn, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người (cc.33-34) c̣n tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Đó là những giá trị sâu xa nhất; Chúa mời gọi chúng ta hãy phó thác trọn vẹn con người của ḿnh cho Chúa. Hành sử như người quản lý khôn ngoan đón chờ ông chủ đi xa về.

Đừng để cho những lo toan về các nhu cầu của cuộc sống chi phối tâm trí, đến nỗi làm mất đi sự cậy trông  vào Thiên Chúa vì “Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó” (c.32). Ước mong Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta tự kiểm điểm xem từ trước đến giờ, chúng ta đă chọn Chúa hay bám víu vào tiền bạc. 

Lạy Chúa cha từ ái, xin cho chúng con biết t́m kiếm Nước Chúa, sống thánh thiện, vững tin và phó thác mọi sự cho Chúa, v́ Chúa hằng yêu thương săn sóc cho chúng con. Amen

Phó Tế Lorensô Ngô Thế Ṭng