Chúa Nhật 5 Thường Niên

Năm A

Chúng Ta Là Chứng Nhân Ánh Sáng Chúa Kitô

Kính thưa Quư Ông Bà cùng Anh Chị Em thân mến,

Chúa Giêsu phán: “Ta là ánh sáng thế gian; ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống” (Gn 8:12). “Dân đang lần bước giữa tối tăm đă thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (Is. 9:1).

Thiên Chúa, “Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lư” (1 Tim. 2:4).

Trong bài Phúc âm Chúa nói với chúng ta qua các môn đệ, “Các con là muối đất và sự sáng thế gian”. Thánh ư Chúa muốn chúng ta là chứng nhân ánh sáng Chúa Kitô. “Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Gn 1:6-10).

Ánh sáng Chúa Kitô phải tỏ ra cho tất cả mọi người thấy để ngợi khen Thiên Chúa Cha và được ơn cứu độ. Ánh sáng Chúa Kitô giống như “một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được; hay là người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà”.

Làm cách nào quư ông bà cùng anh chị em là ánh sáng Chúa Kitô? Chúng ta phải nghe và thi hành lời Chúa. “Lời Chúa là ngon đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (TV 119:105). “Đă có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng c̣n nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt. 4:4).

Thực hành lời Chúa cụ thể trong bài đọc một: “Hăy chia bánh của ngươi cho kẻ đói hăy tiếp nhận vào nhà ngươi những kẻ bất hạnh không nhà ở; nếu ngươi gặp một người trần truồng, hăy cho họ mặc đồ vào” (Is 58:7-8). Nói cách khác thi hành mười bốn mối thương người: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đỗ nhà, chuộc kẻ làm tôi, chôn xác kẻ chết, lấy lời lành mà khuyên người, mở dậy kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất ḷng ta, cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

Nhờ sự cầu bầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các thánh trên trời, xin Chúa giúp chúng ta thi hành thánh ư Chúa trong thường ngày để trở nên chứng nhân ánh sáng Chúa Kitô để muôn dân được ơn cứu độ.  

Francis De Sales Tân Văn, CRM