Cha Nhật Lễ Cha Ging Sinh

Năm A

Cảm Tạ Cha Hi Nhi

Hm nay Cha cứu thế ging sinh trong một khung cảnh thật ngho nn v chỉ c một số rất t người biết tới. Họ l ng Giuse, b Maria v loe ngoe mấy em mục đồng. Cha đ mang cho nhn loại mn qu qi bu nhất trn đời đ l Ơn Cứu Độ

Cha Hi Nhi chọn sinh ra trong khung cảnh kh ngho để đổi ngược lại con đường ng Adong v b Ev khi xưa. Tổ tng chng ta thời đ ở trong vườn Địa Đng c đầy đủ mọi thứ, muốn g được nấy, nhưng v bất tun lệnh Cha ăn tri cấm nn mất tất cả. Khi Cha hỏi Adong, ngươi ở đu? ng thưa ti đang ẩn np v ti trần truồng. Trước đy ng vẫn trần truồng m, by giờ cũng cn trần truồng c sao đu. Sao lại phải ẩn np? Thưa ci trần truồng sau ny khc lắm. N khng phải chỉ ni về trần truồng thn xc, nhưng ngụ ni rằng v Adong đ phạm tội nn đnh mất hết mọi n sủng tự nhin cũng như siu nhin, Adong nhn thấy sự mất mt tất cả đ nn sợ hi khng dm gặp Thin Cha. Cha Gisu vo trần gian trong khung cảnh thiếu thốn kh ngho nhưng v vng phuc Thin Cha Cha nn đ lấy lại cc n sủng cho chng ta, nghĩa l: xưa Địa đng đng, nay Thin đng mở. xưa tổ tng trần truồng, mất tất cả nay nhn loại giầu c, đầy n sủng. Tất cả đ được đổi lại qua Cha Gisu. V thế đm nay phải l đm hồng phc, đm bnh an, đm lớn nhất trong mọi đm. V ch g cho chng ta khi m sống khng c hy vọng, sống m khng được cứu độ.

Chng ta cng cảm tạ, cảm mến v cảm thng ci hnh vi độc nhất v nhị của Cha Gisu cứu nhn loại: một Thin Cha cao cả lại mặc xc hn nhn loại để cứu chng ta. V mang nhn tnh đ ngi cảm nhận được sự yếu đuối của con người v mới c thể chết. V mang thin tnh đ th việc Ngi đền b mới c gi trị, v tội phạm đến Thin Cha th lớn lao v cng, phải c một Đấng l Thin Cha mới đền b cn xứng.

Lạy Cha Gisu, chng con biết ơn v yu mến Cha hm nay, ngy mai v mi mi. Xin cho nhiều người khc cũng được yu mến Cha nữa.

Xin chc qi Thầy v qi ng b, anh chị em một Ging sinh An Bnh v Thnh Thiện.

Linh mục Chnh xứ

Luy Phạm Hữu Độ, cmc