Chúa Nhật 4 Mùa Vọng

Năm A

MÙA VỌNG VÀ VIỆC SỬA SOẠN TÂM HỒN

Mùa Vọng là mùa mà ai cũng háo hức chờ đợi ngày lễ Noel, Christmas, hay Giáng Sinh. Ngày mà không chỉ riêng người Công giáo đợi chờ nhưng c̣n lan tỏa đến tận các tôn giáo khác. Dù là Phật giáo, Cao đài hay những ai không theo một đạo nào họ cũng háo hức đón chờ. Người ta chờ đợi điều ǵ? Dĩ nhiên là sự chờ đợi không như những người Công giáo. Chờ đợi của họ là chờ đợi một sự kiện của tôn giáo, chờ đợi một mầu nhiệm mà đôi khi chính họ cũng không hiểu, nhưng v́ sức hấp dẫn của ngày lễ ấy lan tỏa trên khắp toản cầu. Cho dù khác biệt tôn giáo họ cũng cảm nhận được sự thiêng liêng trong “đêm thánh vô cùng.”

Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người với hai bản tính nhân loại và thần linh trong cùng một con người. Chúa đến để “ở-cùng-chúng-ta.” Sách Isaiah ở đoạn 7: câu 14, Tiên tri viết: “Chính Chúa sẽ ban cho nhân loại một dấu hiệu: Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Emmanuel” nghĩa là Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Chúa không chỉ đến để thăm viếng ta nhưng c̣n xoá bỏ tội lỗi, giao hoà con người với Thiên Chúa Cha. Và tất cả những ai tin vào Ngài th́ được sống đời đời với Ba Ngôi Thiên Chúa trên Thiên Đàng ở đời sau.

Hôm nay, để sửa soạn hay dọn đường cho Chúa Cứu Thế đến, chúng ta hăy:

* Đi xưng tội để xứng đáng đón rước Chúa Hài Đồng vào tâm hồn trong sạch của chúng ta. Cố gắng canh tân và sống một đời sống luân lư tốt.

* Dành giờ đọc sách thiêng liêng mỗi ngày ít phút để bồi dưỡng kiến thức làm thức ăn cho linh hồn. Nếu không thế giới nầy sẽ chiếm đoạt tâm hồn chúng ta bằng nhũng tư tưởng trái ngược với đạo Chúa hằng ngày nhan nhản trên TVs, Internets, Radios và Báo chí….

* Cố gắng sống một cuộc sống b́nh thường, đơn sơ và khiêm tốn như Thánh Gioan Tẩy Giả “tôi không đáng cởi giây giầy cho Ngài.” Khiêm tốn như Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse đă sống và sửa soạn cho Chúa sinh ra xưa kia. Nhờ đời sống đơn sơ chúng ta dễ nhận ra đâu là điểm chính yếu đâu là điểm phụ thuộc trong đời. Cha mẹ sẽ dễ dàng nhận ra bổn phận ưu tiên trong gia đ́nh đối với nhau và đối với con cái trên mọi sự khác.

Canh tân đời sống là cách tốt nhất để Thiên Chúa đến và cư ngụ trong tâm hồn và cuộc sống của chúng ta. Chúa Hài Đồng muốn sinh ra trong một tâm hồn b́nh an, trong một gia đ́nh đầy ắp thương yêu, săn sóc bảo bọc cho nhau.

Nếu chúng ta tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, Đấng mang b́nh an của Thiên Chúa xuống trần gian, là Đấng mà chúng ta đang mong đợi trong Mùa Vọng năm nay, chúng ta cũng hăy cùng nhắc nhở nhau sửa soạn đường cho Chúa đến bằng tâm hồn rộng mở và mềm mại để đón nhận b́nh an. Nếu Chúa Giêsu là Đấng mang khôn ngoan và hiểu biết của Chúa xuống trần gian, chúng ta cũng hăy sửa soạn đón nhận Thánh Ư Chúa để sống hài hoà và tử tế với nhau. Đó chính là món quà mà chúng ta có thể tặng nhau nhân danh Chúa trong Mùa Vọng và Giáng Sinh năm nay.

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, b́nh an dưới thế cho người ḷng ngay.”  

Phó Tế Phêrô Đặng Phi Hùng