Chúa Nhật 3 Mùa Vọng

Năm A

Hãy hối cải và đón mừng Chúa Giáng Trần

Kính thưa quư Ông Bà cùng Anh Chị Em thân mến,

Có phải ông Gioan Tẩy Giả không biết Chúa Giêsu là Đấng Kitô? Tại sao ông sai môn ông đến hỏi Chúa Giêsu: “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi c̣n phải đợi Đấng nào khác?” Ông Gioan biết Chúa Giêsu là Đấng Kitô từ khi trong ḷng mẹ, v́ ông được đầy Ơn Chúa Thánh Thần. “Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, th́ đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần…V́ này đây, tai vừa nghe tiếng em chào, th́ đứa con trong bụng đă nhảy lên vui sướng” (Luca 1:41-44). Vải lại Ông Gioan biết Chúa Giêsu là Đấng Kitô khi Chúa Giêsu tới xin làm phép rửa tại sông Giođan. ““Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” Nhưng Đức Giêsu trả lời: “Bây giờ cứ thế đă. V́ chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ư Người” (Mat. 3:14-15).

Dân Dothái không những tin rằng khi Đức Kitô đến th́ “người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ ngheo khó”; mà c̣n là vua để giải phóng dân Dothái khỏi đế quốc La Mă. Đối với người Dothái th́ Chúa Giêsu không phải là Đấng Kitô mà họ mong chờ v́ c̣n ở dưới chế độ đế quốc La Mă thời bấy giờ, và ngày này chưa thấy hoà b́nh trên thế giới.  

Chúng ta là Kitô Hữu, tin rằng Chúa Giêsu Kitô đă tới hơn hai ngàn năm trước đây, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, ở Bêlem nằm trong máng cỏ. Ngài đến ban b́nh an cho thế giới bằng cách chịu chết trên Thánh giá để cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi, giao hoà chúng ta với Chúa Cha và tha nhân. Chúa không những về Trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha mà c̣n cai trị đời đời trong tâm hồn mỗi người tin hữu, và c̣n ở lại với loài người trong Bí Tích Thánh Thể cho đến tận thế.

Trong Mùa Vọng này xin cầu chúc quư ông bà cùng anh chị em được thánh thiên vui mừng đón Chúa tới hằng ngày trong tâm hồn, trong ngày Lễ Chúa Giáng Sinh và mong chờ Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang.

Rev. Francis De Sales Tân Văn. CMC