Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua

Năm C

CHÚA KITÔ – VUA VŨ TRỤ

Trong Cựu Ước chúng ta đọc thấy các chi tộc Israel đă xin với Thiên Chúa cho David làm vua của họ. Trước đó, David đă là một chiến sĩ anh hùng hạ được Goliah và chiến thắng quân thù Philitinh cho dân. V́ vậy mà họ tôn phong David lên ngai vua.

Qua Tân Ước Chúa Kitô được gọi là “con vua David.” Bởi đó chúng ta không lạ ǵ khi nghe các môn đệ hỏi Ngài: “Có phải Thầy là Đấng đến để giải phóng dân và tái lập lại vương quốc của Israel không?”

Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ đă được Đức Giáo Hoàng Piô XI công bố năm 1925, và Giáo Hội mừng kính lễ nầy một phần cũng để bài trừ hai chủ nghĩa tục hóa vừa mới bùng lên trong thế giới. Đó là chủ nghĩa Phát-xít (Ư) và chủ nghĩa Cộng sản (Nga). Thánh Phaolô trong Bài Đọc II khẳng định: “Người là h́nh ảnh của Thiên Chúa vô h́nh…Mọi vật được tạo thành …nhờ Người và trong Người.” Thánh nhân mời chúng ta ca ngợi Chúa Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, là Chúa của trời và đất. Và chúng ta mừng kính Vương Quốc Thiên Triều như một mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, là Thiên Chúa của vũ trụ mọi loài.

Tin Mừng Thánh Luca tŕnh bày hai thái độ từ người đời khi đối xử với Chúa Giêsu Vinh Thắng. Thứ nhất, từ các đấng lănh đạo tinh thần, quân dữ, và người trôm bên tả cùng đóng đinh với Chúa. Họ cho rằng việc chiến đấu của Chúa Giêsu là một thất bại. Thái độ thứ hai trái lại, từ người trôm cùng đóng đinh bên hữu Chúa. Anh xin Chúa nhớ đến ḿnh khi Ngài trở về Vuong Quốc Thiên Triều. Chúa Giêsu dơng dạc: “Ta bảo thật, ngay hôm nay, anh sẽ ở trên Thiên đàng với Ta.” 

Chưa có chỗ nào trong toàn bộ Kinh thánh Tân Ước Chúa Giêsu hiện tỏ ra một cách “vương giả” đầy uy quyền như ở đây. Người trộm lành cũng đồng thời xác nhận cho mọi kẻ có tội như chúng ta, không bao giờ trễ đối với việc ăn năn thống hối, miễn chúng ta cố gắng nh́n lên Chúa Kitô với một con tim rộng mở trở về. Bao lâu c̣n có kẻ đấm ngực ăn năn, bấy lâu t́nh thương của Chúa Giêsu vẫn kêu mời. Bao lâu người ta c̣n thở, bấy lâu sự chiến thắng của Chúa Giêsu vẫn trông chờ. Năm Thánh thương xót mà Giáo hội cử hành trong cả 12 tháng vừa qua (từ 8/12 năm ngoái và chính thức chấm dứt hôm nay 20/11) nhưng Ḷng Thương Xót Chúa không bao giờ ngừng lại với thời gian. Chúa vẫn hằng cúi xuống thấp bao nhiêu có thể để động chạm và giúp chúng ta chỗi dậy, miễn là chúng ta bằng ḷng cộng tác để thực ḷng thống hối ăn năn trở về.

Ngai Vua Giêsu hôm nay không được chạm trổ bằng ngọc, vàng hay bạc như vua chúa trần gian mà được làm bằng thập giá từ một thứ gỗ thô. Vương quốc của Ngài không phải ở thế gian nhưng là ở Thiên đàng, nơi có Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị với muôn vàn vị thánh một thời đă sống, đă tin, và đă theo Ngài như chúng ta bây giờ.

Chúng ta có xác tín điều đó không?

Phó Tế Phêrô Đặng Phi Hùng