Cha Nhật Tuần 32 Thường Nin

Năm C

Hãy phó thác mọi sự trong tay Chúa

Lịch phụng vụ năm C đ gần kết thc, Phúc m hm nay Chúa nói về sự sống lại và cục śng trường sinh vĩnh cửu khi thời gian chấm dứt.

Người Sađuco vì khng tin có sự śng lại, họ đã gi bẫy Cha Gisu qua cu chuyện một người người phụ nữ có bảy đời chồng m khng c con, cuối cng khi sống lại b sẽ l vợ ai. Những người Sađuc hoàn toàn sai l̀m, họ khng hỉu sự khc biệt căn bản giữa cuộc sống tr̀n gian v cục śng mai u. Hiện thời kết hn v sinh sản l điều quan trọng để ging sng sự sống tiếp tục chảy.

Đ́i với nìm tin Kit giáo, vịc kẻ chết śng lại là ṃt nìm hy vọng, là đích đỉm và mong chờ. Ph̀n cúi của kinh Tin Kính, chúng ta tuyn sưng: Ti tin phép tha ṭi, tin xác loài người ngày sau śng lại và sự śng đời sau. Chính vì nìm tin ́y mà hằng ngy chúng ta vẫn cầu nguyện cho ng bà cha mẹ và những người thn yu đã ra đi trước chúng ta sớm được hưởng cục śng vinh quang với Chúa.

Đời śng tr̀n th́ của mọi tín hữu là đ̉ chủn bị cho cục śng mai sau; Giáo ḥi lun dạy d̃ chúng ta hãy làm lành lánh dữ, lun tun giữ các giới răn và śng trong n tình với Chúa. Đ̉ khi Chúa gọi v̀, chng ta cũng hy vọng sẽ được sống lại và được hưởng hạnh phúc ngàn thu bn Chúa và các thánh.

Qua kinh thương người có mười b́n ḿi, Mẹ Giáo ḥi ku mời chúng ta hãy làm b̉y đìu lành cho thn xác con người đó là: cho kẻ đói ăn, khát úng, áo mặc, víng thăm người đau ýu, bị giam c̀m, cứu giúp những người v gia cư và chn xác kẻ ch́t. B̉y đìu c̀n làm cho linh h̀n người ta: Ĺy lời lành mà khuyn người, ḍy d̃ những người khng hỉu bít, an ủi những ai u lo, răn bảo những người sai l̃i, tha thứ cho người làm ḿt lòng ta, nhường nhịn nhau và c̀u nguỵn cho người śng và đã qua đời.

Tin Mừng hm nay mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vo Cha vì Thin Cha l Thin Cha của người sống, đối với Chúa tất cả đều đang sống, kể cả những Tổ phụ của nìm tin dù đ khuất bng, như Abraham, Isaac, Giacp, Giuse, v mọi người đ yn nghỉ từ bao đời. Nhưng đối với những người lành thánh được hưởng hạnh phc đời đời, thì sự chết khng lm chủ được họ nữa, mọi người sẽ sống như thin thần. Việc sinh sản l điều thừa thi, v họ đã được sống vĩnh phúc với Cha.

Các thánh tử vì đạo VN cha ng anh hùng cha ng chúng ta cũng đã śng chứng nhn cho nìm tín thác vào Chúa Chng ti th chết v tay người đời, nhưng c̣y trng vo lòng thương xót của Thin Cha và sẽ được sống lại với Người. Như vậy, niềm hy vọng sống lại sẽ củng cố nìm tin cho con cái Chúa ở cuộc śng đời này m̃i khi chng ta gặp gian nan thử thch.

Nhờ ơn Cha soi sng, những lựa chọn, những ưu tin của chng ta ngy nay chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cục śng tương lai của mnh. Tương lai ấy sẽ mở rộng nếu chng ta nghe theo lời Cha khuyn nhủ, Hãy Tm kiếm nước Cha và sự cng chính của Người. qua mặc khải phục sinh, chng ta sẽ nhn thế gian v của cải đời ny từ một gc độ qua viễn ảnh cục śng đời đời. Hình ảnh ny giúp chúng ta tích trữ n đức, đem sức lực, tr khn, ti năng mà đóng góp hoàn toàn vào cục śng mai sau đ̉ được bảo đảm ṃt tương lai huy hoàng dịn kín trước thin nhan Chúa.

Xưa trn tḥp gía Chúa Gisu đã ku lớn tíng: Lạy Cha, Con xin ph thc linh hồn con trong tay cha(Lc 23,46). Ngài đã phó thác linh hồn, thn xc, thần tr, của Ngi trong tay Cha Cha, Đấng sẽ lm cho kẻ chết sống lại vì Ngi l Thin Cha của người sống chứ khng phải của kẻ chết. Amen.

Phó t́ LORENS NG TH́ TÒNG