Chúa Nhật Tuần 28 Thường Niên

Năm C

Ḷng Biết Ơn Được Cứu Độ

Kính thưa Quư Ông Bà cùng Anh Chị Em thân mến,

Chúa phán: “Hăy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hăy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu” (1 Thes. 5:18). Chúng ta phải có bổn phận cảm tạ ơn Chúa trong bất cứ hoàn cảnh, dù trong thử thách, chết chóc, thiên tai, sự dữ, v.v. Sau khi ông Gióp bị mất hết gia tài và các con của ông và đầy tớ chết, th́ ông thốt lên: “Đức Chúa đă ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúng tụng danh Đức Chúa!” (Gióp 1:21). Tất những việc xảy ra đều phải qua bàn tay của Thiên Chúa. “Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ư của Cha anh em” (Mat. 30:29).

Những đều chúng ta xin Chúa mà được như ư th́ chúng ta dễ biết ơn Chúa. Trong bài đọc 1, sau khi Naaman được chữa lành bệnh phong hủi, ông dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho Thiên Chúa. Trong bài Phúc âm, sau khi người phong hủi Samari được chữa lành anh trở lại sấp ḿnh dưới chân Chúa Giêsu mà tạ ơn. Ḷng biết ơn Chúa th́ được cứu rỗi. Chúa Giêsu nói với người Samari: “Đứng dậy về đi! Ḷng tin của anh đă cứu chữa anh”. Nói cách khác ḷng biết ơn Chúa th́ tín thác vào Chúa.

Năm 2007, con học triết học ở chủng viện Conception, Missouri; có một anh tên là Allen. Anh rất là thánh thiện và hiền lành với tất cả mọi người. Một ngày nọ nghe tin bất ngờ anh đă được Chúa gọi về, tim anh ngừng đập. Con rất buồn và trách Chúa tại sao Chúa cất anh ấy đi mà không chữa lành cho anh để anh làm linh mục của Chúa trong thế gian này mà Chúa đang cần và Giáo Hội đang cầu nguyện cho ơn gọi linh mục.

Trong lời cầu nguyện Chúa nói trong thâm tâm con là Chúa đưa anh Allen ra khỏi thế gian để làm linh mục Chúa ở trên Thiên đàng để ban các Bí tích cho giáo dân ở dưới thế. Trước khi Thánh Nữ Thêrêsa Hài Đồng Giêsu qua đời, ngài nói: “Sứ mạng của con làm cho Thiên Chúa được yêu mến, sẽ bắt đầu sau khi con chết. Con sẽ sống trên trời mà làm điều thiện dưới đất. Con sẽ gửi đến một trận mưa hoa hồng.”

Sau khi được biết thánh ư Thiên Chúa, th́ con ḷng con được b́nh an và cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa. Xin chủng sinh Allen tiếp tục cầu nguyện cho chúng ta ở dưới thế này.

Ḷng biết ơn Chúa trong tất cả hoàn cảnh là tin thác ở nơi Chúa. Khi chúng ta tín thác ở nơi Chúa th́ chúng ta được cứu rỗi. Vô ơn th́ không được cứu rỗi.

 

Rev. Francis De Sales Tân Văn, CMC