Cha Nhật Tuần 27 Thường Nin

Năm C

Xin ban thm lòng tin cho chng con

Qua đoạn Tin Mừng hm nay, thnh Luca ghi lại 2 điều Cha Gisu căn dặn những mn đệ Ngi. Trước h́t là c̀n có ṃt đức tin mạh mẽ: "Xin Thầy thm đức tin cho chng con". Cc tng đồ đ từng sống với Cha Gisu, nghe biết bao điều Ngi giảng dạy, thấy bao phép lạ Ngi lm. Thế m họ vẫn cảm thấy mnh thiếu đức tin.

D vậy, Tin Mừng hm nay chỉ muốn mạc khải một sự thật: muốn lm mn đệ Cha Kit, tn hữu chỉ cần một cht đức tin bằng hạt cải, khng phải để lm php lạ, nhưng để san bằng ni đ̉i kiu căng hay cy du ch kỷ rời khỏi lng mnh. Ńu đức tin của chúng ta nhỏ b như một hạt cải, th chnh Thin Cha sẽ lm cho nó thăng tiến. Chúa Gisu khng chỉ khuyn chng ta tin, mà Ngài cn cầu nguyện cho niềm tin của chng ta nữa, như Người đ từng ni với Phr: Thầy đ cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lng tin (Lc 22,32).

Khi chịu php Rửa tội, chúng ta đã được Chúa ban cho đức tin, nó khng phải l ci thẻ là cng dn nước trời, nhưng l một sức śng của tạo ṿt mới, ban cho chng ta nhờ mu cứu chục của Cha Gi-su, chng ta được trở nn con ci Thin Cha. V thế, đức tin ́y c̀n phải được lớn mạnh hơn nhờ vào ơn Chúa, qua cách śng hìn hòa nh̃n nại và yu thương khi phục vụ tha nhn.

Thứ hai, bi Tin Mừng hm nay dạy ta phải biết phục vụ, v phục vụ cch khim nhường. V khim nhường l nền tảng của mọi nhn đức, hm nay Chúa Gisu đ dạy cc Tng đồ: "Khi đ hoàn tất những g phải lm, th hy ni: "Chng ti l những đầy tớ v dụng, đ chỉ lm việc bổn phận mà thi" (Lc 17,10).

Là người tn hữu, chúng ta phải c thi độ khim tốn khi phục vụ, v Cha Gisu nhấn mạnh rằng người mn đệ dù ở ḅc śng nào, cũng chỉ l một ti tớ v trước mặt đ́ng t́i cao, chúng ta chỉ là ṃt ti tớ v dụng.

Đi khi chng ta nghĩ rằng, nếu chng ta ra sức bước theo đường ngay nẻo chnh, th Thin Cha phải trả ơn chng ta. Tḥt ṿy, Thin Cha vui mừng về những cố gắng của chng ta, nhưng khng phải v thế m chng ta c thể tự ho rằng chng ta đ lm lợi cho Ngi.

Chnh Chúa Thnh Thần đ gip chng ta kết hợp với Cha Ki-t để lm cho đức tin v lng mến của chng ta thăng tín hơn. Người Ki-t hữu hãy dng sức mạnh đức tin để lm những cng việc yu thương, bc i v xy dựng vương quốc Cha ở trần gian ny. Chng ta cũng c thể nhận ra sức mạnh của đức tin nơi những người thật l yếu đuối. Như mẹ thánh T-r-xa Culcutta mảnh khảnh th́p bé, th́ m mẹ đ đnh bật rễ biết bao nhiu cy du! Những cy du của tuyệt vọng, ngho đi. Chỉ cần đức tin lớn bằng hạt cải! các vị thnh, đã trở nn ánh sáng d̃n đưa bít bao tm h̀n v̀ với Chúa.

Thật vậy, chng ta l những mn đ̣ của Cha Gisu, c rất nhiều bổn phận phải chu ton như bổn phận "mến Cha yu người", c ai dm nhận mnh khng hề thiếu st. Cho d ta c lm được nhìu vịc đ̉ vinh danh Thin Cha hay phục vụ anh em đồng loại, th h́t thảy đ̀u nhờ vào ơn Chúa quan phòng. Người khim tốn hãy lun hnh diện về những thiếu st của mnh, v thiếu st nn ta cng phải cậy dựa vo Cha nhiều hơn. Thế nn, khi thnh cng chúng ta cũng hãy vui mừng vì đ l mn qu bất ngờ Cha ban cho.

Lạy Cha Gisu, mọi ơn phúc mà chng con đ nhận lnh đ̀u do Cha thương ban, mọi điều thiện mà chng con phục vụ tha nhn, đ̀u nhờ bởi ơn phúc và sự quan phòng của Cha. Xin cảm tạ Chúa v vàn.

Pt. Lorens NG TH́ TÒNG