Chúa Nhật Tuần 21 Thường Niên

Năm C

Kitô hữu, chúng ta đang đi về đâu?

“Lạy Thầy! phải chăng chỉ có một số ít người được cứu độ?”

Hầu như ngày nào báo chí, Radios và TVs cũng loan báo về những cái chết th́nh ĺnh, đột ngột và tức tưởi. Điều nầy chứng tỏ sự mỏng ḍn của kiếp làm người. Sống nay chết mai, không phân biệt tuổi tác màu da, tiếng nói hay chủng tộc; Không một ai biết trước ngày giờ ḿnh chết…

Chúa sẽ không hỏi ta có bao nhiêu chiếc xe khi c̣n sống, nhưng sẽ hỏi ta đă giúp chuyên chở được bao nhiêu người không có phương tiện di chuyển;

Chúa sẽ không hỏi căn nhà ta đă ở rộng bao nhiêu pḥng, nhưng hỏi ta đă chào đón và cho trú ngụ được bao nhiêu người;

Chúa sẽ không hỏi về số quần áo mà ta có trong tủ áo, nhưng hỏi ta đă cho bao nhiêu kẻ rách rưới áo quần;

Chúa sẽ không hỏi về số tiền mà ta có, nhưng sẽ hỏi bao nhiêu lần ta đă hành động mờ ám, làm ngơ trước lương tâm để cho có thật nhiều;

Chúa sẽ không hỏi ta có bao nhiêu người bạn, nhưng hỏi có bao nhiêu người muốn kết thân với ta như bạn hữu thân t́nh;

Chúa sẽ không hỏi ta sống ở đâu, trong khu vực nào, nhưng sẽ hỏi ta đối xử với cḥm xóm láng giềng ra sao;

Chúa sẽ không hỏi về màu da của ta, nhưng sẽ hỏi dưới màu da đó chứa đựng cá tính của ta thế nào. (trích Internet, bản tiếng Anh, July 2010)

Khi được hỏi: “Thưa Thầy phải chăng chỉ có một số ít được cứu rỗi?” Chúa Giêsu đă không trực tiếp nhưng gián tiếp trả lời với 2 phần: Thứ nhất, không phải cứ mang nhăn hiệu Kitô Hữu là tự động được vào Thiên Đàng cả đâu. Thứ hai, nhiều người trong đám lương dân cũng sẽ được vào v́ Thiên Đàng rộng mở cho mọi người Tín hữu cũng như lương dân tin nhận Chúa Giêsu Kitô. Đó là những ai phấn đấu vào bằng cửa hẹp. Tin Mừng của Thánh Gioan viết Đức Kitô chính là cửa hẹp: “Thầy chính là cửa. Ai qua Thầy mà vào th́ được cứu rỗi!”(10:9) Qua cửa Kitô tức là sống theo Thánh ư Chúa.  Chứng chỉ Rửa tội không tự nó mang đến phần rỗi nhưng ḷng tin và cách sống của người được rửa tội sẽ bảo đảm phần rỗi.

Khi chúng ta chấp nhận con đường Chúa th́ cho dù trời đất có qua đi nhưng t́nh yêu Chúa dành cho ta sẽ không thay đổi. Nói cách khác, sau khi qua đời, chúng ta sẽ được hưởng phúc Thiên Đàng với Chúa.

Phó Tế Phêrô Đặng Phi Hùng