Chúa Nhật Tuần 20 Thường Niên

Năm C

Thầy Đến Để Đem Sự Chia Rẽ

Kính thưa Quư Ông Bà cùng Anh Chị Em thân mến,

Chúa Giêsu là Thủ Lănh hoà b́nh (Is 9:6), và trước khi về trời Ngài để b́nh an cho các môn đệ (Gn 14:27); nhưng tại sao trong bài Phúc âm Chúa Giêsu nói: “Các con tưởng Thầy đến để đem sự b́nh an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ.”

Chúa Giêsu là sự thật: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Gn 14:6). Chúa Giêsu nói với Philatô: “Tôi đă sinh ra và đă đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật th́ nghe tiếng tôi” (Gn 18:37). “Ai không đi với tôi, là chống lại tôi; và ai không cùng tôi thu góp, là phân tán” (Mt 12:30).

Khi Chúa Hài Nhi Giêsu được tám ngày, Đức Mẹ dâng Chúa trong Đền Thờ, tiên tri Simêôn nói tiên tri về Hài Nhi và Mẹ Maria: “Thiên Chúa đă đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngă xuống hay đứng lên. Cháu c̣n là dấu hiệu cho người đời chống bang; và như vậy, những ư nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. C̣n chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2:34-35).

Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần là Một Chúa Ba Ngôi. Trong bài Phúc âm Chúa nói: “Thầy đă đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên.” Chúa không mang lửa đến để phá huỷ như phá huỷ thành Sôđôm và Gômôrơ (Gen 19), nhưng là để ban tặng Chúa Thánh Thần (sự thật). “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những h́nh lưỡi giống như lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần” (Acts 2:1-3).

Chúa Cha ban Thần Khí cho các môn đệ sau khi Chúa Giêsu về trời: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điệu và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đă nói với anh em” (Gn 14:26). “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm t́nh cũng như tư tưởng của ḷng người” (Dt 4:12).

Chúa Giêsu trấn an các Tông đồ khi sống sự thật và gặp khó khăn trong cuộc sống: “Nếu thế gian ghét anh em, anh hăy biết rằng nó đă ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, th́ thế gian đă yêu thích các ǵ là của nó. Nhưng v́ anh em không thuộc về thế gian và Thầy đă chọn, đă tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em (Gn 15:18-19).

Xin Chúa và Đức Mẹ giúp chúng con sống trong sự thật như Chúa để làm sáng Danh Chúa, đó là thánh ư Chúa, dù bị người đời khinh khi, chia rẽ, ghét bỏ và giết chết.

LM. Francis De Sales Tân Văn, CMC