Chúa Nhật Tuần 18 Thường Niên

Năm C

Kho Tàng Trên Trời

Kính thưa Quư Ông Bà cùng Anh Chị Em thân mến,

Trong bài đọc một, sách Giảng Viên, tất cả mọi sự trong thế gian này là hư không nếu không thực thi theo thánh ư Thiên Chúa. “V́ kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở nhưng không, th́ thật là hư không và tai hại lớn lao.”  

Làm theo thánh ư Thiên Chúa để việc làm của chúng ta được tồn tại đến muôn đời, và được một kho tàng trên trời. Thánh ư Thiên Chúa là sống theo Thần Khí và chống lại tính xác thịt. “V́ tính xác thịt th́ ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí” (Gal. 5:17).

Trong bài đọc hai, Thánh Phaolô khuyên: “Anh em hăy kiềm chế các chi thể anh em, là sự gian dâm, ô uế, dục t́nh, đam mê xấu xa và hà tiện, tức là sự thờ phượng thần tượng.” Ngài con nhắc: “Anh em hăy lột bỏ người cũ cùng các việc làm của nó, và mặc lấy người mới, con người được đổi mới theo h́nh ảnh của Đấng tạo thành nó.”  Ngài c̣n nói thêm: anh em hăy t́m và nghĩ đến những sự trên trời.

Đạt được những sự trên trời là làm theo thánh ư Chúa. Để được một kho tàng trên trời, Chúa Giêsu bảo người thanh niên giầu có rằng: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, th́ hăy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo” (Mt. 19:21-22). “Thiên Chúa không bất công đến nỗi quên việc anh em đă làm, và ḷng yêu mến anh em đă tỏ ra đối với danh Người, khi trước đấy anh em phục vụ các người trong dân thánh, và hiện này vẫn c̣n đang phục vụ” (Dothái 6:10). “Vả ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lă thôi, v́ kẻ ấy là môn đệ của Thầy, th́ Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt. 10:42).

Trong bài Phúc âm, Chúa Giêsu không kết án sự giầu có của một người nọ, nhưng Chúa kết án người đó v́ không chia sẻ của cải ḿnh có. “Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đ̣i linh hồn ngươi, thế th́ những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? V́ kẻ tích trữ của cải cho ḿnh mà không làm giàu trước mặt Chúa th́ cũng vậy.” Người phú hộ trong Phúc âm thánh Luca, cũng cùng chung một số phận, sau khi chết ông bị đày xuống âm phủ v́ không chịu chia sẻ những ǵ ḿnh có với người nghèo tên là Ladarô, nằm trước cổng nhà ông.

Chúng ta cầu nguyện trong đời sống này, mọi việc chúng ta làm điều theo thánh ư Chúa để chúng ta được một kho tàng trên trời, và mai sau được hưởng Nước Thiên Đàng cùng các Thánh.

LM. Francis De Sales Tân Văn, CMC