Chúa Nhật Tuần 11 Thường Niên

Năm C

Hãy Ca Khen Lòng Khoan Dung Của Chúa

Bài tin mừng chúng ta vừa nghe cho thấy câu chuyện tha thứ của Chúa và sám hối của người đàn bà tội lỗi, Thánh Luca đã trình bày hai thái cực rất tương phản và phản ứng của từng sắc thái trong việc rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu.

Chính vì những cao ngạo và tính kiêu căng sẵn có của những người biệt phái, nên họ đã không đón tiếp Chúa theo đúng phong tục tập quán của người Do Thái, đó là việc phải rửa chân, hôn chào và sức dầu thơm cho khách.  Họ lại còn mè nheo và thầm trách Chúa đã để cho người đàn bà tội lỗi đến gần và rửa chân cho Ngài bằng nước mắt của bà.

Để phản bác những con người luôn coi mình là công chính, Chúa đã gọi ông simon và nói về những sai lầm của ông và bạn hữu ông.  Vì biết rằng, họ đã chẳng thấy những sai lầm to lớn của họ, mà chỉ nhìn thấy và phán xét tội lỗi người khác. Chúa còn phiền trách sự đối sử thiếu tôn kính của họ với Thiên Chúa là đấng hay thương xót. Lợi dụng dịp này, Chúa Giêsu đã dậy họ về đức yêu thương và ơn tha thứ của Chúa...

Người đàn bà tội lỗi đã bỏ ngoài tai những lời đồn thổi, mè nheo, và đã mạnh dạn tiến vào nơi Chúa đang dự tiệc. Vì lòng thống hối của bà đã lên tới cao độ, bà đã thổn thức trách móc chính mình và đầm đìa đôi hàng lệ;  bà đã dùng chính những giọt nước mắt thống hối để rửa chân cho Chúa. Bà đã dùng chính tóc của mình làm khăn thấm khô nước mắt ướt đẫm chân Chúa.  Sau cùng bà đã không tiếc xót bình đựng dầu thơm thật qúy giá sức lên chân Chúa.

Nếu ta đem so sánh giá trị bình dầu thơm của bà hôm ấy với số tiền công bằng lương của 300 ngày công hôm nay, chúng ta sẽ hiểu được sự kính trọng và yêu mến Chúa Giêsu của bà to lớn biết chừng nào. Lọ dầu thơm ấy còn là dầu ướp xác Chúa như điều Chúa Giêsu đã khẳng định với Simon. Chính qua hành vi thống hối ấy, mà người đàn bà này đã được Chúa đoái thương và tha thứ: “Đức tin của con đã chữa con”. Niềm tin và lòng yêu mến chân thành của bà chính là động lực đem lại ơn tha thứ.

Chính Chúa Giêsu đã trả lời với nhóm biệt phái trong bữa tiệc tương tự tại nhà ông Matthew:  khi họ nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?"  Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.(Mt. 9,11-12)

Lãnh nhận các Bí Tích của Chúa chính là cao điểm cũa đức tin và đời sống thánh thiện của mình, nhờ vào chính cuộc sống khiêm hạ, ý chí quyết tâm hoán cải, ơn Chúa sẽ tuôn đến để tắm gội và giúp chúng ta sống xứng đáng làm con cái Chúa. Những giọt lệ thống hối và những cử chỉ khiêm cung của Người đàn bà tội lỗi chính là những gì Giáo hội muốn chúng ta noi theo trong cuộc sống làm chứng tá cho Tin mừng của Chúa.  Trái lại những ý nghĩ kiêu căng coi mình là trọng và khinh khi người khác, của Pharisiêu cần phải được chúng ta xa lánh.

Thuốc thơn hảo hạng mà người đàn bà sức lên chân Chúa chính là sự đáp trả muôn một về lòng nhân từ của Chúa.  Hãy ra tay làm những việc lành thánh, những việc bác ái và cộng tác với Giáo hội trong việc xây dựng và kiến tạo  nước Chúa ở trần gian.

Lạy Chúa Kitô là đấng hay xót thương và tha thứ, xin uốn lòng chúng con nên giống như Chúa, để chúng con biết dùng chính đời sống mình làm chứng tá cho tình yêu và lòng thương xót vô biên của Chúa. 

Pt. Lorensô Ngô Thế Tòng