Cha Nhật Tuần 10 Thường Nim

Năm C

Cha động lng thương

Cha Gisu, Ngi Lời Nhập Thể, Đấng Cứu Thế đ sinh ra lm một người như chng ta, ngoại trừ tội lỗi. Ngi được Thnh Thần xức dầu v sai đi đem Tin Mừng cho người ngho khổ, ngho tiền, ngho bạn, ngho văn ha v.v Ngi đến với những kẻ bị giam cầm trong lao t, trong ch kỷ, trong tham lam. Ngi cho người m được sng, kẻ m muội thot vng tối tăm. Ngi trả tự do cho người bị p bức, ph xch xiềng cho cc tội nhn. Ngi khai mở năm Ton X, Năm Thnh, năm Hồng n Cứu Độ từ Lng Thương Xt Cha (Tin Tri Isaiah)

Thnh Luca hm nay thuật việc Cha lm php lạ cho một b ga thnh Naim. Khi thấy người ta khc lc đưa xc đứa con trai duy nhất của b đi chn, Cha động lng thương v đ cho cậu sống lại với b. Rải rc trong ton bộ Phc m, chng ta cũng đọc thấy nhan nhn việc Cha động lng thương v đ chữa lnh biết bao người khi Cha đi qua: cho con ng trưởng hội đường sống dậy, cho Lagiaro chết đ bốn ngy được chỗi dậy v.v

Mọi người chng ta cũng đ được xức dầu để trở nn người Kito Hữu, sống v loan bo Tin Mừng cứu độ. Ty theo sự hướng dẫn của Cha Thnh Thần để tư tưởng, lời ni, v việc lm của mnh phản ảnh lng thương xt của Cha nơi mi trường chng ta sống v sinh hoạt.

Thng Su đnh dấu nửa thời gian của Năm Thnh. Hy biết quan st v động lng thương với tha nhn chung quanh như người Samaria hiền hậu đối với người bị cướp đnh, như Đức Mẹ trong tiệc cưới Cana đối với gia đnh của c du/ch rể, v như Cha Gisu hm nay đối với b ga thnh Naim.

Hy l chứng nhn của niềm vui nơi những người đang khắc khoải, lo u, sầu mun.

Hy phản chiếu nh sng đức tin m chng ta nhận lnh nhưng khng nơi những ai đang ngụp lặn trong bng tối của lầm lạc.

Hy đại diện con ci Cha loan bo sự tự do cho những người đang bị km kẹp trong n lệ của tiền ti, danh vọng v chức quyền trong Năm Thnh 2016 nầy.

Ph Tế Phr Đặng Phi Hng