Chúa Nhật Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa

Năm C

Phúc Cho Ai Không Thấy Mà Tin

Kính thưa Quư Ông Bà cùng Anh Chị Em thân mến:

Chúng ta chưa ai thấy Chúa bao giờ. Chúng ta thấy Chúa là nhờ đức tin. Đức tin không thể bán, mua và cho ai được. Đức tin là quà tặng của Thiên Chúa. “Quả vậy, chính do ân sủng và nhờ ḷng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa” (Êphêsô 2:8).

“Ông Philípphê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con măn nguyện.” Đức Giêsu trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Cha. Sao anh lại nói: “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha?...Anh em hăy tin Thầy: Thầy ở trong Cha và Chúa Cha ở trong Thầy”” (Gioan 14:8-11). Do đức tin Đức Giêsu là Thiên Chúa thật.

Chúa Giêsu phán: “Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin th́ được sự sống đời đời…Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Gioan 6:47-51). “Ai ăn thịt và uống máu tôi, th́ được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Gioan 6:54).

“Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: “Các con hăy lănh nhận mà ăn, này là Ḿnh Ta, sẽ bị nộp v́ các con: Các con hăy làm việc này mà nhớ đến Ta” (1 Cor. 11:23-26). “Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: “Tất cả anh em hăy uống chén này, v́ đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội” (Mat. 26:27-28).

“Trong bí tích rất thánh này “có chứa đựng Ḿnh và Máu Chúa Kitô cách thật sự, cách hiện thực và cách bản thê, cùng với linh hồn và thân tích của Chúa Giêsu Kitô, và như vậy là có Chúa Kitô toàn ven” (Công Đồng Trentô; CCC 1374).

V́ yêu và muốn cứu độ chúng ta, Chúa Giêsu thật sự ở trong bí tích Thánh Thể để nuôi linh hồn và thân xác chúng ta. Xin Chúa qua xin sự cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban cho chúng ta có một đức tin mạnh mẽ, và siêng năng rước Ḿnh Máu Thánh Chúa. “Phúc thay những người không thấy mà tin” (Gioan 20:29).

Lm. Tân Văn, CMC