Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Năm C

Chúa Thánh Thần là nguồn sự sống

Chính ngày này hơn 2000 năm trước, Chúa Thánh Thần đã giới thiệu Giáo Hội với nhân loại, ngày nay Chúa Thánh Thần vẫn luôn họat động, để canh tân, thánh hóa và hướng dẫn Giáo Hội Chuá Kitô. Phúc Âm hôm nay Chúa đã ban thánh thần cho các Tông Đồ của người, vì họ đang  tuyệt vọng qua cái chết đầy tủi nhục của thày mình. 

Nhờ Chúa Thánh Thần, các Tông Đồ đã mạnh dạn rao truyền lời Chúa, can đảm sống chứng tá cho Đức tin. Lịch sử Giáo hội thời sơ khai cho chúng ta biết, các Tông đồ hầu hết đã hy sinh tánh mạng của mình trong công cuộc truyền bá đức tin.

Từ khi nhận được ơn Chúa Thánh Thần, các tông đồ trở nên can đảm hơn. Trước kia các ngài nhút nhát sợ hăi, nay các ngài mạnh dạn hăng hái. Các môn đệ Chúa là những ngư phủ thất học, không am hiểu giáo lư, nay mạnh dạn rao giảng Tin Mừng của Chúa cho mọi người thuộc mọi tầng lớp, mọi chủng tộc. Trước kia các ông chỉ biết đến bản thân, giành nhau chỗ cao chỗ thấp, nay các ngài đã sẵn sàng hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa Kitô.

Thánh thần Chúa là nguồn mạch của mọi ơn phúc Chúa trên tất cả những ai tin theo Chúa; Ngài là sức mạnh là nguồn sống, là sự phát triển và trường tồn của Giáo hội.

Thánh Phao Lô Tông Đồ cũng đã dạy chúng ta: “Các Ki-tô hữu được "nên công chính nhờ Thánh Thần của Thiên Chúa", được "thánh hóa" và "được kêu gọi nên thánh", họ trở nên "đền thờ Chúa Thánh Thần". Khi trở nên sự sống của họ, Chúa Thánh thần thúc đẩy họ hành động và thực hiện đức ái... (GLCG. 1695.) 

Thực thi lệnh  truyền của Chúa Kitô là “Hãy đi rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo”. Trong công việc thường ngày, chúng ta có nhiều cơ hội đễ loan truyền lời Chúa, bằng chính cuộc sống hiền hòa yêu thương, qua ánh mắt trìu mến cảm thông khi đi thăm người đau yếu, qua trái tim quảng đại, nhân ái và đại lượng khi giao tiếp với anh em xung quanh, chúng ta sẽ trở nên ánh sáng trong thế gian tăm tối đầy những bất công gian trá. 

Khi chịu phép Thêm Sức, chúng ta nhận được Bẩy Ơn Chúa Thánh Thần:  Ơn khôn ngoan, ơn thông minh, ơn biết lo liệu, ơn dũng cảm, ơn hiểu biết, ơn nhân đức và ơn kính sợ Cha. (GLCG. 1831.) 

Sách giáo Lý Công Giáo câu 1832 cũng nhắc nhớ chúng ta về những hoa trái sinh ra bởi bẩy ơn Chúa Thánh Thần: mười hai hoa trái của Chúa Thánh Thần là "Bác ái, hoan lạc, b́nh an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, hiền ḥa, khoan dung, trung tín, khiêm nhu, tiết độ và thanh khiết" (Gl 5,22-23). 

Hãy xiêng năng tham dự các Thánh lễ, phần bàn tiệc Lời Chúa, giúp ta được nghe và suy niệm chính Lời Chúa qua các bài giảng;  để học hiểu và yêu mến Lời Chúa hầu chu toàn mọi điều Chúa Kitô và ṃẹ Hội Thánh đã dậy, mỗi gia đình cần phải có một sách Kinh Thánh, và một cuốn Giáo Lý Hội thánh Công Giáo, và phải năng mở ra để đọc, nhất là nên tập thói quen cho con em và mọi thành phần trong gia đình, xiêng năng học tập  và sống lời Chúa.

Sau cùng, để thể hiện sự nồng cháy của ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta phải luôn sống đời sống thánh thiện đạo hạnh, cần phải hết sức cẩn trọng trong mọi suy tư, mọi lời nói mọi cử chỉ hành vi của mình, nhất là thường xuyên lãnh nhận các bí tićh Giải Tội, xiêng năng viếng Thánh thể và rước  Mình Thánh Chúa.  Đây chính là điểm then chốt và là cùng đích của Chúa Thánh Thần là làm cho chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô.

Lạy Chúa Kitô Phục sinh, xin hãy ban Thánh Thần Chúa trên toàn thể giáo xứ chúng con, xin nhóm lửa t́nh yêu Chúa trong ḷng tín hữu Chúa, nhất là xin đổi mới chúng con và đổi mới bộ mặt của toàn thế giới.

Pt. Lorenso Ngô Thế Tòng