Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên

Năm C

Chứng Nhân

Kính thưa Quư Ông Bà cùng Anh Chị Em thân mến,

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời là chấm dứt thời gian Chúa Giêsu ở thế gian diện đối diện với Đức Mẹ, các Tông đồ và môn đồ. “Người hiện ra với ông Kêpha, rồi với nhóm Mười Hai. Sau đó, Người đă hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt…” (1 Cor. 15:5-6). Chúa Giêsu giảng dạy và căn dặn các Tông đồ cho đến ngày Người lên trời (Cv 1:1-2).

Trong bài phúc âm, trước khi Chúa Giêsu thăng thiên, Chúa Giêsu truyền cho các Tông đồ là phải làm nhân chứng cho Ngài, “Nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem” (Lc 24:47-48). Nhưng phải đợi mặc lấy quyền lực của Chúa Thánh Thần mà Chúa Cha đă hứa.

Tuần tới đây là ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (lễ Ngũ Tuần), ngày mà Đức Mẹ và các Tông đồ được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những h́nh lưỡi giống hư lưỡi lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần…” (Cv 2:1-4).

Ngày này chúng ta là môn đệ của Chúa sau khi lănh nhận Bí Tích Thánh Tẩy và Thêm Sức; chúng ta cũng được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Để đáp lại ơn gọi đó, chúng ta có bổn phận làm nhân chứng cho Chúa trong thời đại này bằng đời sống thánh thiện của chúng ta. Cảm tạ ơn Chúa, hơn 120 em sẽ lănh nhận Bí Tích Thêm Sức trong ngày 4 tháng 6 tới đây do Đức Tổng Giám Mục Samuel Aquila; các em cũng sẽ được đầy ơn Chúa Thánh Thần.

Tuần này Nước Hoa Kỳ mừng Ngày Hiền Mẫu. Xin chúc mừng tất cả các bà mẹ; các bà mẹ là chứng nhân cho Thiên Chúa trong thời đại này. Cảm tạ ơn Chúa và các bà mẹ đă cầu nguyện không ngừng, yêu chúng con vô điều kiện, hy sinh không mọi mệt, tha thứ măi măi, v.v. We love you MOM!!!

Cha Phó Francis De Sales Tân Văn, CMC