Cha Nhật 5 Phục Sinh

Năm C

Điều Răn Mới

Phc m tuần ny c cu Thầy ban cho anh em Điều Răn mới l anh em hy yu thương nhau như Thầy đ yu thương anh em (Gn. 13:34). Giới răn yu thương tha nhn đ c từ trong Cựu Ước. Vậy Điều Răn mới của Cha ni ở đy nghĩa l g? Thực ra trong Cựu Ước đi buộc chng ta yu tha nhn như chnh bản thn mnh, tức lấy mnh lm tiu chuẩn để yu thương tha nhn. Cn Điều răn Mới Cha Gisu truyền th lấy chnh Cha lm tiu chuẩn: yu như Thầy đ yu thương anh em. Vậy Cha yu chng ta thế no để chng ta bắt chước? Trước tin phải hiểu chữ như ở đy khng c nghĩa l bằng, nhưng như c nghĩa l cố gắng hết sức mnh để yu tha nhn v vụ lợi v yu v Cha, chứ khng c chủ no khc. Tnh yu thương ny c khi bắt chng ta phải hy sinh đến mức độ qun mnh, c khi bỏ mnh như trường hợp cha Thnh Đaming chết cho người ci.

Cha Gisu yu nhn loại v cng qua 3 sự việc sau đy:

a/ Hạ mnh: từ Thin Cha hạ mnh xuống trần gian lm người, nhận mọi hệ lụy của con người trừ tội lỗi.

b/ Hiến mnh: chết để đền b tội lỗi nhn loại. Phục sinh để cho chng ta sống lại với Ngi.

c/ Hủy mnh: trong B Tch Thnh Thể, qua hnh bnh v rượu, trở nn Thịt Mu cho chng ta ăn uống, nghĩa l thnh lương thực nui linh hồn chng ta.

Lạy Cha Gisu, xin cho chng con tin rằng Cha yu chng con v cng v cũng xin cho chng ta biết rằng yu thương tha nhn l điều đẹp lng Cha, l cch hữu hiệu nhất để truyền gio, để giớu thiệu Cha cho người khc, v như Cha ni: cc con yu thương nhau l dấu người khc nhận ra cc con l mn đệ Thầy.

Linh Mục Chnh Xứ

Luy Phạm Hữu Độ, cmc