Chúa Nhật 4 Phục Sinh

Năm C

Chúa Chiên lành

Mừng lễ Chúa Chiên lành hôm nay, Phúc Âm thánh Gioan đă nêu rơ đặc tính tốt lành của vị mục tử và đàn chiên của Chúa Giêsu.  Những con chiên “biết nghe theo tiếng Chúa” biết bước theo tiếng gọi của Ngài" thì sẽ sống vui, sống khỏe và sẽ được sống đời đời.

Con Thiên Chúa nhập thể đă mạc khải cho nhân loại chính Ngài Đấng Chăn chiên nhân lành, là Đấng Trung Gian độc nhất, và là “cửa chuồng cho chiên ra vào đi theo Người, chúng sẽ tìm gặp được đồng cỏ xanh tươi” (Ga 10, 9).

Khi nói Ta và cha ta là một, Chúa Giêsu đă mạc khải cho chúng ta về thiên tính của Người và nhắc nhớ cho chúng ta biết công việc Người làm là công việc của Thiên Chúa. Cũng thế, Chúa Giêsu biết rơ chi tiết từng con chiên của Người. Người không chỉ biết mà c̣n thông cảm với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống của cả đoàn chiên. Khi ta thất vọng v́ bị phụ bạc, thì Chúa cũng đă biết thế nào là nỗi ê chề khi Người bị các môn đệ phản bội, chạy trốn,  và chối từ.

Cuộc sống của chúng ta đôi khi cũng đã phải tuyệt vọng v́ cuộc đời không lối thoát. Chính Chúa Giêsu cũng đă trải qua những giờ phút đen tối trong vườn Giếtsimani và trên thánh giá, khi ngài kêu lớn tiếng, “Lạy Cha, sao cha nỡ bỏ con”.

Chúa Giêsu là vị Mục tử tốt lành, người luôn cứu giúp và mau chóng phù trợ ta cách hữu hiệu mỗi khi ta cầu nguyện; Người đã bỏ lại chín mươi chín con chiên để  đi t́m kiếm một con chiên lạc, mà đem nó về với đàn chiên Ngài chăn giắt. Chúng ta chỉ nhận được sự trợ giúp và ơn Chúa  nếu biết thành tâm lắng nghe tiếng Chúa và thực thi Thánh ý Ngài.

Hôm nay còn là ngày cầu xin cho ơn thiên triệu, chúng ta hãy xin Thiên Chúa ban cho có thêm nhiều mục tử  mới, những mục tử tốt lành biết sống chết cho đàn chiên của mình. Cũng vậy, chúng ta cũng

hãy cầu nguyện cho các linh mục trong giáo hội, luôn là những mục tử tốt lành như Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành.

Chiên của tôi th́ nghe tiếng tôi: không nghe theo những cám dỗ của ma quỷ, của những lời ngon ngọt của các tiên tri giả, của tiền tài, của danh vọng, của đam mê. Nhưng luôn lắng nghe tiếng Chúa và tuân giữ các Giới răn của Ngài.

Muốn nghe được Tiếng Chúa, cần phải có ơn Chúa Thánh Thần, cần có một đôi tai thật bén nhạy và được hướng dẫn bởi lương tâm trong sáng. Nghe Lời Chúa với tâm tình yêu thương sẽ dẫn đưa chúng ta đến chỗ biết phó thác hoàn toàn nơi thánh ý Chúa.

Cuộc sống yêu thương phải được thể hiện ra trong việc cộng tác, tham gia, đóng góp vào các sinh hoạt của cộng đoàn tùy theo tài năng, trí lực cũng như tinh thần của ḿnh; để giúp cải tiến cộng đoàn, để biến đổi cộng đoàn thành một môi trường sống an vui cho mọi người.

Sau cùng, hôm nay Chúa Giêsu cho thấy mối liên hệ vô cùng mật thiết giữa Ngài và Chúa Cha: “Tôi và Chúa Cha là một“, hiệp nhất trong bản tính, trong uy quyền, trong hành động. Đó là niềm tin về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đức tin gốc rễ của chúng ta. Cũng v́ lời mạc khải này mà Chúa Giêsu đã  bị dân Do Thái ném đá, và cuối cùng đã đóng đinh Ngài trên thập giá.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết lắng nghe và bước theo hướng đi trong chân lý của của Chúa Chiên lành.

Pt. Lorensô Ngô Thế Ṭng