Chúa Nhật 1 Mùa Chay

Năm C

Chiến Thắng Ma Quỷ

Kính thưa Quư Ông Bà cùng Anh Chị Em thân mến,

Sau khi chịu phép rửa ở sông Giođan, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần đưa vào hoàng địa 40 ngày để ăn chay, cầu nguyện, và chịu ma quỷ cám dỗ. Hôm nay Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta một bài học chiến thắng được những cám dỗ của ma quỷ. Để chiến thắng ma quỷ chúng ta phải mặc lấy ơn Chúa Thánh Thần.

Trong chương 6 thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Êphêsô, chúng ta phải mặc toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa: “lưng thắt đai là chân lư, ḿnh mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là ḷng hăng say loan báo tin mừng b́nh an; hăy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hăy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa.”

Trong bài Phúc âm ma quỷ rất là thuộc Thánh kinh. Cái khác biệt giữa Chúa Giêsu và con cái Ngài với ma quỷ là Chúa và con cái Chúa nghe lời Thánh Kinh và mang ra thực hành, c̣n ma quỷ chỉ biết những câu Thánh kinh mà không mang ra thi hành. Nếu chúng ta không sống lời Kinh Thánh chúng ta cũng giống như chúng.

Trong chương 16 Tin mừng Thánh Mátthêu, Chúa Giêsu sau khi tuyên bố: “Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.” Thánh Phêrô cầu nguyện và nói với Chúa: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” Nhưng Chúa Giêsu bảo Thánh Phêrô: “Xatan, lụi lại đang sau Thầy! Anh cản lối Thầy, v́ tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Chúng ta phải nhận biết khi nào chúng ta có Thần Khí của Thiên Chúa và khi nào không. Trong chương 5 thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Galát: “Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, b́nh an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.” Xác thịt th́ chống lại Thần Khí, “Những việc do tính xác thịt gây ra th́ ai cũng rơ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đăng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghe tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy.”

Trong 40 ngày Mùa Chay Thánh này, chúng ta vào sa mạc với Chúa qua chay tịnh, cầu nguyện, và bố thí để biết Chúa, biết ḿnh, thế gian, và ma quỷ. Xin Chúa giúp chúng ta thắng được những ǵ không thuộc về Thần Khí bằng cách mang Lời Chúa ra mà thực hành thường ngày. Xin kính chúc quư ông bà cùng anh chị em một Mùa Chay Thánh thánh thiện.

Rev. Phanxicô Salesiô Tạ Tân Văn, CMC