Cha Nhật Lễ Cha Chịu Php Rửa

Năm C

SỰ KHIM NHƯỢNG TUYỆT ĐỈNH

Khng ai hiểu được thnh Gioan Tẩy Giả rửa tội cho Cha Gisu bằng cch dm Ngi xuống nước hay lấy nước đổ trn đầu Ngi ? Tuy nhin, ni gi th ni nhưng việc Cha Gisu chịu php rửa bởi tay ng Gioan tẩy giả cũng ni ln con người khim hạ thẩm su của Cha Gisu. Đấng sẽ rửa người ta trong Thnh Thần v nước lại ci rạp mnh chịu php rửa bởi tay Gioan Tẩy Giả. Vấn đề khng phải l dm hay rửa, hay xối nước ln đầu của Cha m ni ln nghĩa v gi trị của việc ng Gioan Tẩy Giả lm cho Cha Gisu. Tin Mừng nhất lm đều đồng loạt ghi lại: Đy l con yu dấu của Ta. Ta hi lng về Người. Th ra Cha Gisu khi khim hạ chịu php rửa sm hối, Ngi được Thin cha Cha tn vinh.

PHP RỬA CỦA GIOAN TẨY GIẢ : 

Php rửa của Gioan đang lm trong dng sng Giođăng l php rửa thống hối, dnh ring cho cc tội nhn. Đọc Tin Mừng nhất lm chng ta sẽ hiểu r cu chuyện Cha Gisu chịu php rửa. Quả thế, cả ba Tin Mừng Matthu, Marc v Luca đều diễn tả chi tiết về việc Cha xếp hng cng với đon người xin Gioan lm php rửa cho mnh. Cha Gisu l Đấng đại thnh, đng lẽ khng cần phải xin Gioan rửa tội cho mnh. Gioan cũng hiểu điều đ. Do đ, Gioan đ ni với Cha Gisu: Chnh ti mới cần được Ngi lm php rửa nhưng Ngi lại đến với ti . Cha Gisu muốn lm như thế để chứng tỏ lng tun phục tuyệt đối Cha Cha. Cha Gisu l Đấng cng chnh. Ngi khng cần phải được thanh tẩy v Ngi hon ton trong sạch, thnh thing. Cha Gisu hon ton lm theo Cha Cha. Do đ, Thin Cha đ long trọng tuyn bố Cha Gisu l con yu dấu của Ngi. Người Cha no cũng sung sướng v hi lng khi con lm theo của mnh. Lm được điều ny điều nọ khng quan trọng bằng việc lm theo của Cha khi người hiểu của Cha v tun theo của Cha.

PHP RỬA TỘI CỦA CHA GISU LM TA NHỚ LẠI VIỆC RỬA TỘI CỦA MỖI NGƯỜI CHNG TA : 

Cha Gisu lnh nhận b tch rửa tội gợi cho ta nhớ lại php rửa tội ngy chng ta được rửa tội. Rửa tội l chng ta được lm con ci Cha v con ci của Gio Hội. Tuy nhin, chng ta c trở nn người con dấu yu v lm hi lng Thin Cha hay khng cn ty thuộc thi độ của con người. Ta c lắng nghe tiếng Cha, hiểu Cha v lm theo Cha hay khng? Đức Gisu Kit đ tự hạ, ci mnh thẩm su để lm theo Cha Cha. Chim ngắm Đức Kit tự ha l chng ta hiểu được thế no l tnh yu: một tnh yu su thẳm, v bin. Tnh yu hiến thn để cứu độ mọi người. Chim ngắm Cha Gisu cầu nguyện với Cha Cha nơi dng sng Giođăng, chng ta hiểu thế no l tnh yu hiệp thng : Con l Con của Cha. Hm Nay, Cha đ sinh ra con( Lc 3,22 ). Được rửa trong Cha Thnh Thần, mỗi người chng ta trở nn hiệp nhất với Thin Cha Ba Ngi. Mỗi người chng ta được mời gọi ln đường phục vụ, sống yu thương v chia sẻ với hết mọi người trong Đức Gisu Kit, Đấng Cứu Thế.

Đức Gisu, Đấng thnh tuyệt đối lại chịu ha thn lm kiếp người. Php rửa của Cha Gisu mời gọi mỗi người ln đường phục vụ v chia sẻ Tin Mừng cứu độ cho mọi người. Được lm con của Cha, chng ta liệu c phải l con ch i của Cha hoặc được Cha hi lng hay khng, tất cả đều ty thuộc xem chng ta c tm hiểu Cha v lm theo của Ngi hay khng ?

Lạy Cha Gisu, xin cho chng con lun yu mến php rửa chng con đ lnh nhận v lun lun tm Cha, đồng thời thực hiện của Cha. Amen. 

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT