Cha Nhật 3 Ma Vọng

Năm C

Tm Hồn Tỉnh Thức

Knh thưa Qu ng B cng Anh Chị Em,

Cha Nhật Thứ Ba Ma Vọng gio hội đốt cy nến mầu hồng v cha chủ tế mặc o mầu hồng tượng trưng cho sự vui mừng v chỉ cn hơn một tuần nữa l chng ta mừng Đại Lễ Cha Ging Sinh. Trong ngy lễ trọng đại đ chng ta sẽ lnh nhận mun hồng n của Cha Gisu Hi Đồng. Để lnh nhận hồng n đ chng ta phải c một tm hồn tỉnh thức, sẵn sng, mong đợi bằng cch thống hối tội lỗi của mnh xin Cha thứ tha qua lnh nhận B Tch Ho Giải m số nhiều anh chị em đ lm trong tuần I Ma Vọng.

Trong bi Phc m, 3 loại người (dn chng, thu thuế, qun nhn) sau khi chịu php rửa, hỏi Gioan Tẩy Giả rằng: Vậy chng ti phải lm g? để mong đợi Đấng Cứu Thế đến. Gioan trả lời rất thực tế l hy lm việc bc i, Ai c hai o, hy cho người khng c, ai c của ăn, cũng hy lm như vậy; với người thu thuế, thi hnh cng l: Đừng đi g qu mức đ ấn định; với qun nhn, đừng dng quyền m p người: Đừng ức hiếp ai, đừng co gian ai.

Ni cch khc, Thnh Gioan Baotixita bảo những người đ khng cần phải đổi đời sống mnh nhưng cần đổi tinh thần để c một tm hồn mong đợi Cha Cứu Thế đến; sống theo lề luật Cha chỉ định tm lại l hai điều trọng nhất: Yu Cha v yu người.

Chng ta chỉ cn hơn một tuần nữa l mừng Đại Lễ Cha Ging Sinh, xin Cha cho chng ta thực thi bc i với mọi người khng những cho đi của cải vật chất, nhưng m cn cho đi những lời yu thương tha thứ cho đến ngy sinh nhật Cha. Lm như thế trong ngy Cha Ging Sinh chng ta được vui mừng v lnh nhận mun hồng n Cha Gisu Hi Nhi.

Cha Ph

Phanxic Salesi Tạ Tn Văn, CMC