Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua

Năm B

Chúa Giêsu: Vua vũ trụ

Đặt Lễ Chúa Giêsu là Vua vào Chúa nhật cuối cùng của Năm Phụng Vụ, Giáo Hội muốn công nhận rằng:  Chúa là chủ thời gian, là Đầu và là Cuối, là Nguyên Nhân và Cùng Đích của mọi loài.

Trong Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu nhận Ngài là Vua, nhưng Nước Ngài không thuộc về trần gian này. Ngài đến thế gian này để làm chứng cho Sự Thật. Chúng ta hăy t́m hiểu thêm.

Nước Chúa không thuộc về trần gian này, v́ trần gian này chỉ là tạm thời, bao vị vua hiển hách trong lịch sử nhân loại đă qua đi. V́ trần gian này dù huy hoàng, sang trọng đến mấy cũng chỉ là nơi lữ hành, lưu đầy, chứa đầy lừa lọc, bất an, nay vui mai khổ. Nói tóm lại trần gian không thỏa măn sự khao khát Hạnh Phúc thật của chúng ta. Nếu Nước Chúa thuộc về trần gian này th́ Chúa cũng qua đi như vậy thôi. Chúng ta theo Chúa chắc rồi sẽ thất vọng.

Chúa đến trần gian để làm chứng cho Sự Thật nghĩa là sao? Chúa Giêsu là Sự Thật như chính Ngài tuyên bố, và nơi khác Chúa c̣n nói “Sự Thật sẽ giải thoát các ngươi.” Chúa Giêsu muốn mọi người tin Sự Thật này: chính Ngài là Thiên Chúa và cũng chính Ngài là Đấng Cứu Độ, sẽ giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết muôn đời. Ngoài Chúa Giêsu ra không có Đấng cứu độ nào khác, đó chính là sự thật.

Tạ ơn Chúa đă ban cho chúng ta ơn Đức Tin để tin những điều quan trọng ở trên, v́ có rất nhiều người chưa được biết điều đó. Xin cho chúng ta biết đặt Chúa làm Cùng Đích đời ḿnh để tiến tới và hướng về. Xin cho Vua Giêsu là Đấng bảo vệ, săn sóc cuộc đời chúng ta và chính Ngài cũng là hoan lạc và phần thưởng của chúng ta muôn đời. 

Cha Chánh Xứ

Luy Phạm Hữu Độ, cmc