Chúa Nhật Lễ Các Thánh Nam Nữ

Năm B

TRỞ NÊN GIỐNG CHÚA KI-TÔ

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, v́ Nước Trời là của họ.” (Mt 5,3)

Suy niệm: Nhà văn nổi tiếng người Anh S. Maugham cho rằng chỉ có các vị thánh và nhà thơ mới có thể tưới nước cho vỉa hè tráng nhựa trong tin tưởng và thấy trước phần thưởng cho lao nhọc của ḿnh sẽ là những cánh hoa loa kèn xinh xắn. Các thánh là những người dám mơ, mơ ước một cái ǵ siêu vượt khỏi cái b́nh thường của cuộc sống hằng ngày: trở nên giống Đức Ki-tô qua những giá trị của Tin Mừng hay Tám Mối Phúc Thật. Những ǵ con người cho là khổ, là dại, là thiệt thân, như khó nghèo, sầu khổ, hiền lành, nên người công chính, xót thương người, tâm hồn trong sạch, xây dựng ḥa b́nh, bị bách hại v́ sống công chính, th́ các ngài vui ḷng đón nhận v́ tin rằng rốt cuộc, phần thưởng cho ḿnh sẽ là chính Chúa, không một phần thưởng hay niềm vui nào của trần thế sánh bằng.

Mời Bạn: “Thiên Chúa tạo dựng mọi sự từ hư không. Chắc chắn rồi, nhưng Ngài c̣n làm một điều tuyệt vời hơn nữa: tạo ra những vị thánh từ các tội nhân” (Triết gia S. Kierkegaard). Hăy để Thiên Chúa làm điều kỳ diệu ấy trong cuộc đời bạn bằng nỗ lực sống Tám Mối Phúc Thật. Bạn hăy chọn một mối phúc thích hợp nhất với ḿnh và bắt đầu quá tŕnh từ tội nhân trở thành thánh nhân từ mối phúc ấy.

Sống Lời Chúa: Xác tín dù là tội nhân, tôi cũng có thể trở thành thánh nhân qua ơn Chúa và nỗ lực của ḿnh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đă tin tưởng mời gọi chúng con trở nên thánh. Xin cho chúng con nên thánh nhờ để cho Chúa sống trong chúng con, và nên giống Chúa nhờ noi gương Chúa qua việc cố gắng thực hành Tám Mối Phúc Thật mỗi ngày. Amen.