Chúa Nhật 26 Thường Niên

Năm B

Tấm Ḷng Bao Dung

Tại nước Mỹ này người ta để ư tới “brand name” tức danh hiệu (tên tuổi). Nghĩa là xe cộ, máy móc, quần áo, túi xách tay, mỹ phẩm, rượu bia…có danh hiệu th́ mới xài v́ cho rằng nó bền tốt, sang đẹp, ngon miệng…

Hôm nay qua bài Phúc Âm, thánh Gioan nói ”Chúng con thấy có người dùng tên của Thầy mà trừ qủi, kẻ đó không theo chúng ta nên con ngăn cấm hắn” Trong bài đọc thứ nhất của Sách Dân Số, Gioduệ cũng xin ông Maisen ngăn cấm 2 người nói tiên tri. Chúa Giêsu nói “Đừng ngăn cấm y” c̣n ông Maisen nói, “Ngươi phân b́ giùm Ta làm chi, chớ ǵ toàn dân được nói tiên tri”

Chúa Giêsu và ông Maisen có đầu óc mở rộng và tấm ḷng bao dung. C̣n ông Gioan và Gioduệ th́ đầu óc “cục bộ” nghĩa là chỉ nghĩ đến phe nhóm hoặc những ai liên hệ tới ḿnh.

Chúng ta cần có một cánh tay dài hơn nữa, cần có một trái tim to lớn hơn nữa. Để ư tới con người hơn để ư tới mầu da, để ư tới công ích hơn để ư tới tư lợi. Tự nhiên chúng ta dễ quan tâm tới người đồng hương, người thân thuộc hay những người cùng sở thích với ḿnh. Điều này không có xấu. Nhưng khi v́ ích lợi chung, chúng ta cần phải mở rộng tầm nh́n hơn, vươn cánh tay ra dài hơn. Thí dụ những quyết định chung của Điạ Phận th́ chúng ta tuân theo hơn là chỉ giữ những thói quen của Giáo xứ ḿnh. Những luật lệ của chính quyền hay thành phố chúng ta cố gắng thi hành chứ không ỷ lại vào tập tục của ḿnh. Về tôn giáo cũng vậy, ḿnh hănh diện là người Công Giáo và giữ vững những lập trường của người Công Giáo, điều đó tốt, nhưng không thể coi thường những người khác Đạo với chúng ta. Đạo giúp con người nên tốt nhưng Đạo không dậy chúng ta tự măn hay coi thường người khác.

Xin Thiên Chúa giúp chúng con có một tấm ḷng bao dung, kính trọng mọi người, làm ơn cho mọi người. Tránh thái độ phân b́ hay dững dưng với những người khác với chúng ta.

Linh Mục Chánh Xứ

Louis Phạm Hữu Độ, CMC