Chúa Nhật 21 Thường Niên

Năm B

Thánh Lễ Cao Qúi Biết Bao

Theo dơi Phúc Âm từ Chúa Nhật 17 tới Chúa Nhật 21 tuần này, suốt 5 Chúa nhật Giáo Hội tŕnh bầy cho ta thấy Chúa Giêsu khẳng định Ngài là Bánh Hằng Sống, ai tin mà lănh nhận th́ có sự sống đời đời. Tuần này trong Phúc Âm c̣n viết lại lời tuyên bố của Thánh Phêrô “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai v́ Thầy có những Lời ban sự sống” v́ nhiều môn đệ nghe Lời Chúa chướng tai nên bỏ đi, c̣n Thánh Phêrô và các Tông Đồ th́ cương quyết ở lại.

Chúa Giêsu là Bánh hằng Sống và Lời Ngài cũng ban sự Sống đời đời, cả hai “Bàn Tiệc Lời Chúa và Thánh Thể” chúng ta t́m thấy trong Thánh Lễ. Đó là lư do tại sao Thánh Lễ là tuyệt đỉnh của Phụng vụ và không có lời cầu nguyện hay việc làm nào cao qúi cho bằng Thánh lễ.

Hằng tuần Giáo Hội chỉ đ̣i buộc chúng ta tham dự Thánh Lễ một lần trong ngày Chúa nhật, đó là sự đ̣i buộc tối thiểu. V́ thế chúng ta hăy tham dự với tâm t́nh tích cực và yêu mến. Tích cực là vào Nhà Thờ ngồi ghế tử tế, ăn mặc lịch sự và nết na, đáp lại những lời kinh. Yêu mến là tham dự đừng v́ bắt buộc hay chiếu lệ, nhưng v́ Biết Ơn và Cảm Tạ Chúa v́ bao ơn hồn xác Ngài ban xuống cho gia đ́nh chúng ta.

Thât hạnh phúc biết bao khi tham dự Thánh Lễ với tâm t́nh trên, v́ ư thức rằng trong Thánh Lễ chúng ta nhận được Bánh và Lời hằng sống, đó là bữa tiệc cao qúi mà các Thiên Thần cũng chẳng được vinh dự lănh nhận. Nhờ có Thánh Lễ mà nhân loại được bao ơn lành, các tội nhân trở lại, các linh hồn luyện ngục được giải thoát, bao người tầm thường thành thánh nhân, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa v́ tội lỗi của nhân loại được giảm bớt…

Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ḷng yêu mến và sốt sắng tham dự Thánh Lễ. Chỉ khi chết đi chúng ta mới có thể hiều được sự cao qúi vô cùng của Thánh Lễ.

Cha Chánh xứ

Louis Phạm Hữu Độ, cmc