Chúa Nhật 18 Thường Niên

Năm B

Chúa Chúa Ở Nơi Con Người

Trong bài Phúc Âm, Chúa Giêsu sửa chữa sự hiểu sai lầm của dân Israen là họ tưởng rằng Môsê ban cho họ bánh bởi trời. Chúa Giêsu phán: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đă ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực.”

Chúa đến và ban ân sủng cho chúng ta qua những người chung quanh chúng ta. Họ là ban tay và trái tim của Chúa. Chuyện kể, có một ông đạo đức kia bị kẹt trên mái nhà của nhà ông v́ lũ lụt. Ông cầu nguyện và tin tưởng Chúa sẽ tới cứu ông. Có một chiếc xuồng nhà hàng xóm tới muốn cứu vớt ông, ông trả lời, cám ơn không cần và nói rằng: Tôi đă cầu nguyện với Chúa và tin tưởng Chúa sẽ cứu tôi. Vài phút sau, có một chiếu tầu của cảnh sát tới, ông cũng nói giống như mấy lời trước đó. Mấy phút sau đó, có một chiếc máy bay trực thăng bay tới thả cầu thang dây xuống, nhưng ông giữ chắc lời của ông. Cuối cùng nước lụt ngập qua mái nhà ông, ông chết đuối. Ông được đưa tới trước toà Thiên Chúa và thưa với Chúa rằng: Con tin tưởng vào Chúa, con không hiểu tại sao Chúa không tới cứu con? Chúa đáp: Ta đă gửi chiếc xuồng, tàu, và máy bay trực thăng để cứu con.

Chúng ta phải cảm tạ ơn Chúa muôn đời qua gia đ́nh ruột thịt, họ hàng, bạn hữu, và cả những người xa lạ; qua họ chúng ta lănh được muôn ơn lành của Thiên Chúa. Nói riêng bố mẹ, anh chị em chúng ta không ngần ngại hy sinh lao động để kiếm tiền nuối sống chúng ta để chúng ta không phải lo lắng về của ăn áo mặc, như Chúa phán trong chương 6 Tin Mừng thánh Matthêu. T́nh yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa cũng biểu lộ qua bố mẹ và anh chị em máu mủ của chúng ta; các ngài yêu thương chúng ta nhưng không cho dù chúng ta con người xấu hay tốt; các ngài không bỏ chúng ta như Chúa không bỏ chúng ta.  

Qua sự cầu bầu của Đức Mẹ Maria và các Thánh, xin Chúa cho mắt đức tin của chúng ta được sáng ngời để nhận biết Chúa ở trong mọi người và mọi biến cố. Quá đó chúng ta có thể đụng chạm và cảm thấy Chúa ở trong thường ngày.

Phanxicô Salesiô Tạ Tân Văn, CMC