Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Năm B

Chúa Thánh Thần trong Đời Sống

Chúa Thánh Thần là một Ngôi Vị trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là “linh hồn” của Giáo Hội. Ngài thánh hoá chúng ta, Ngài làm nên những vị Thánh. Ngài linh hứng Thánh Kinh, bảo vệ thánh Truyền, trợ lực Huấn Quyền của Giáo Hội, giúp chúng ta hiệp thông với Chúa Kitô trong các Bí Tích và Phụng vụ, dậy chúng ta cầu nguyện, thêm sức mạnh cho các nhà Truyền Giáo, ban ơn đặc biệt cho các Đấng Tử Đạo…Những công việc của Ngài làm trong Giáo Hội không kể hết, nói chung những nhân đức, những việc lành chúng ta làm đều do Ngài tác đông và giúp sức.  Ngài là Thần Chân Lư và là T́nh Yêu của Thiên Chúa.

Đời sống Kitô hữu là đời sống theo Thánh Thần, như Thánh Phaolô đă nói: "Ai sống theo xác thịt th́ hướng về những điều thuộc xác thịt, c̣n ai sống theo Thánh Thần th́ hướng về những điều thuộc Thánh Thần. Nhưng hướng theo xác thịt th́ chết, c̣n hướng theo Thánh Thần là sống và b́nh an" (Rm 8, 5). Muốn sống theo Thánh Thần, chúng ta phải bắt chước Chúa Giêsu, ước muốn nên giống Ngài, sống hiếu thảo như Ngài, sống yêu thương mọi người, sống khiêm tốn, hiến lành và phục vụ mọi người. Hăy sống theo Thánh Thần, chúng ta sẽ được lănh nhận những hiệu quả của Thánh Thần. Và hiệu quả của Thánh Thần, đó là bác ái, hoan lạc, b́nh an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín, hiền hoà, tiết độ. Nếu chúng ta sống nhờ Thánh Thần, th́ hăy để Thánh Thần hướng dẫn đời ta". (Gl 5, 22 - 25).

Lạy Chúa Thánh Thần, xin sưởi ấm ḷng nguội lạnh của chúng con. Xin cho chúng con b́nh an giữa cuộc đời chao đảo. Xin dậy chúng con biết cầu nguyện dù quá bận rộn, đa đoan. Xin cho chúng con chọn Chúa giữa muôn ngàn cám dỗ và lôi kéo. Sau cùng xin cho chúng con hưởng sự ngọt ngào vĩnh cửu khi chiếm hữu được Thiên Chúa T́nh Yêu.

Cha Chánh xứ

Luy Phạm Hữu Độ, cmc