Cha Nhật 6 Phục Sinh

Năm B

Yu Thương Tha Nhn

Tnh yu bắt nguồn từ Thin Cha. "Anh em thn mến, chng ta hy yu thương nhau, v tnh yu bắt nguồn từ Thin Cha. Phm ai yu thương, th đ được Thin Cha sinh ra, v người ấy biết Thin Cha. Ai khng yu thương, th khng biết Thin Cha, v Thin Cha l tnh yu" (1 Ga 4:7-8).

Như trời xa cch đất bao nhiu th tnh yu Thin Cha vượt trn tnh yu loi người bấy nhiu. Trong bi Phc m, Cha ra lệnh truyền cho chng ta l: "Cc con hy yu thương nhau, như Thầy đ yu mến cc con" (Ga 15:12). Cha yu thương chng ta như thế no? Cha Gisu ni tiếp: "Khng c tnh yu no lớn hơn tnh yu của người th mạng v bạn hữu mnh" (Ga 15:13).  

Cha Gisu yu chng ta đến nỗi hy sinh thn phận Thin Cha để cứu chuộc chng ta. "Đức Gisu Kit vốn dĩ l Thin Cha m khng nghĩ phải nhất quyết duy tr địa vị ngang hng với Thin Cha, nhưng đ hon ton trt bỏ vinh quang mặc lấy thn n lệ, trở nn giống phm nhn sống như người trần thế. Người lại hạ mnh, vng lời cho đến nỗi bằng lng chịu chết, chết trn cy thập tự" (Phil 2:6-8).

Cha Gisu yu thương cả con người chng ta: khi chng ta sống thnh thiện, phạm tội, mất ơn nghĩa Cha, mạnh khoẻ, ốm đau, vui tươi, buồn sầu, hạnh phc, thất vọng... "Đức Kit đ chết v chng ta, ngy khi chng ta cn l những người tội lỗi; đ l bằng chứng Thin Cha yu thương chng ta" (Rom 5:8).

Chng ta cũng phải yu tha nhn như Cha yu thương họ, yu cả con người của họ. Khi tha nhn phạm đến chng ta, lm mất lng chng ta, chng ta cũng phải yu thương họ. "Thầy bảo anh em: hy yu kẻ th v cầu nguyện cho những kẻ ngược đi anh em" (Mat 5:44). Nếu chng ta chỉ yu thương tha nhn khi họ tốt, v lm vừa chng ta th chng ta chưa yu thương cả con người của họ. Chng ta phải yu thương họ khi họ sc phạm tới chng ta. Khng c ai l người hon hảo cả chỉ c một mnh Thin Cha. Khi chng ta cảm thấy Thin Cha yu thương chng ta trong tội lỗi của chng ta th chng ta dễ yu thương tha nhn khi người ta sc phạm tới mnh.

Trong thng hoa Đức Mẹ, chng ta cầu xin Thin Cha qua sự cầu bầu của Đức Mẹ Maria gip chng ta hiểu được tnh yu Thin Cha đối với chng ta để chng ta mau mắn yu thương tha nhn như Cha yu thương chng ta, như vậy chng ta chu ton giới răn của Cha, được hạnh phc.  

Phanxic Salesi Tạ Tn Văn, CMC