Chúa Nhật 5 Phục Sinh

Năm B

 Ai tuân giữ các điều răn, người ấy sẽ ở trong Chúa

 “Thầy là cây nho, các con là ngành…cũng như ngành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho.” (Jn 15: 4-5)

Vườn sau nhà tôi có trồng các gốc nho có hương vị khác nhau. Các gốc cây nho trổ sinh nhiều ngành và các ngành lại nẩy sinh nhiều ngành khác theo thời gian. Đầu mùa Xuân, lúc cắt tỉa bớt các ngành khô héo nhiều lần lỡ tay tôi đă cắt nhầm vào các ngành tươi tốt, chia cách thân cây với các ngành. Thế là nước từ thân cây nho và các ngành nho chảy ra lênh láng, và chỉ vài hôm sau th́ các ngành nho bị ĺa cây nên khô héo rồi chết!

  Chúa Kitô dùng h́nh ảnh tượng h́nh cây nho và ngành nho trong Tin Mừng Thánh Gioan hôm nay để nhắc nhở Kitô hữu về mối liên hệ giữa Ngài và chúng ta. Thực vậy, không có Chúa chúng ta không sống và không thể làm được việc ǵ, dù chúng ta có ư thức hay không.

  Chúa cũng hứa cho những ai ở trong Chúa th́ Ngài sẽ thỏa măn mọi điều họ xin trong khi cầu nguyện. (Jn 15:7) Ở trong Ngài tức ở trong t́nh yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Ở trong Ngài Chúa sẽ giúp họ biết yêu. (Jn 15:9) Và như thế dần dần theo thời gian họ sẽ giữ trọn các điều răn Ngài truyền (Jn. 14:15, 21 & 23)

  Như người chơi đàn dương cầm (piano), lúc đầu phải tập luyện, phải tuân giữ các qui tắc âm nhạc như: notes nhạc, điệu nhạc, trường canh, nhịp v.v… Về sau khi tŕnh diễn trên sân khấu, người nhạc công không cần những qui luật đó nữa mà chỉ chơi với tất cả tâm hồn ḿnh. Linh hồn các môn đệ Chúa là chúng ta cũng phải tập rèn để vâng phục hoàn toàn giới răn Chúa, học cách thức để được ở trong Ngài trong cầu nguyện, để trở nên một phần không thể thiếu trong đời sống ḿnh. Dần dần sẽ bớt phạm tội, nhưng sẽ trổ sinh các nhân đức khác.

  Chúng ta có bằng ḷng bám vào “thân nho” Chúa, chấp nhận “hút nhựa” từ thân nho hay không?

Phó Tế Phêrô Đặng Phi Hùng