Chúa Nhật 3 Phục Sinh

Năm B

Hãy Là Chứng Nhân Cho Chúa Phục Sinh

 

Lời mời gọi cuối cùng trong đoạn Phúc âm chúng ta vừa nghe, Chúa Ki-tô phục sinh đã ngỏ với các tông đồ, như Người đang mời gọi chúng ta trở thành những chứng nhân cho cuộc thương khó và Phục Sinh khải hoàn của Người: Chính anh em là những chứng nhân về những điều này (c. 48).

Có hai sự kiện nền tảng cho việc làm chứng tá của chúng ta, cả hai đều được liên kết chặt chẽ với nhau: việc lắng nghe các chứng nhân khác và việc đích thân chúng ta nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu phục sinh. 

Thật vậy, trước khi trở thành chứng nhân, chính các tông đồ cũng đă phải trải qua việc lắng nghe các chứng nhân khác, những người đã nhận ra Chúa Ki-tô phục sinh trước. Đó là chứng từ của bà Maria Mác-đa-la (Mc 16, 11 và Ga 20, 18), Tông đồ của các Tông Đồ” và chứng từ của hai môn đệ từ Emmau trở về.

Đức tin của chúng ta cũng dựa trên lời chứng của Giáo Hội, những giáo huấn của Hội thánh và những lời giảng dạy của các phẩm trật trong Hội thánh. Chúng ta phải sắm cho mình những hành trang dùng làm chứng tá cho Chúa, đó là  những cảm nghiệm bản thân, cần phải biết gắn bó với Chúa Kitô Phục Sinh trong kinh nguyện, trong phụng vụ và trong các Bí tích, luôn  tuân giữ các giới răn Chúa và Hội Thánh Người.

Theo tŕnh thuật Tin Mừng, việc nhận ra Đức Ki-tô phục sinh được diễn ra theo hai cách thức: Cách thứ nhất Chúa Ki-tô phục sinh tỏ ḿnh ra cách trực tiếp với những môn đệ của Ngài. Cách thứ hai, dưới ánh sáng của mầu nhiệm Vượt Qua, Ngài mở trí để các môn đệ hiểu thấu toàn bộ Kinh Thánh, tương tự như khi Chúa giải thích kinh thánh cho hai môn đệ trên đường Emmau. 

Sau khi phục sinh, Chúa Ki-tô đi vào sự sống mới, thân xác Người trở nên vinh quang. Chính v́ thế, nhiều người đã không nhận ra Chúa ngay; đó là trường hợp của bà Maria Magdala, hai môn đệ Emmau, mười một tông đồ và các bạn hữu khác. Chỉ khi nào Chúa cho phép nhận ra, th́ họ mới vui mừng vì thấy Chúa, như tất cả các lần hiện ra khác, Chúa luôn luôn cho thấy ḿnh chính là Người đă bị đóng đinh. Chân l này gợi lên ư nghĩa trọng đại cho đức tin của mỗi chúng ta

Chúa đã sống lại thật, dù rằng Ngài đă đi vào sự sống mới, nhưng tất cả những ǵ liên quan đến cuộc Thương Khó của Người, thì măi măi gắn bó với chúng ta: đó là những vết đánh đòn đau thương, những vết gai nhọn trên trán trên đầu, những dấu đinh đâm thủng chân tay và vết đòng đâm sâu ở cạnh sườn Người.

Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn hiện diện cách kín đáo nơi những anh em sống giữa chúng ta, để giúp chúng ta cảm nghiệm nhận ra Ngài trong việc giao tiếp với nhauqua đời sống cầu nguyện, lòng yêu thương và chứng tá cho tình yêu Chúa của chúng ta phải luôn gắn bó với Chúa trong mọi giây phút đời mình.

Thiên Chúa đă dùng cuộc nhập thể của con yêu dấu Ngài để khắc ghi trên đó kế hoạch cứu chuộc mà Ngài đã thiết lập vì yêu thương chúng ta; quả đúng như vậy, Chúa Giêsu Phục sinh đă hiện ra, Ngài đứng giữa các ông và Chúa sẽ luôn là tâm điểm của mọi lời nói, mọi cách xử thế giữa những người tin vào Chúa, mỗi khi chúng ta cùng nhau cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, xin ban cho chúng con ơn b́nh an và lòng yêu mến Chúa dạt dào;gặp bao gian nan thử thách, dù sa ngã tội lỗi, lòng yêu mến Chúa sẽ dẫn chúng ta đến niềm vui phục sinh của mình và ơn cứu độ mà chính Chúa đã dành sẵn cho chúng ta.

Phó tế Lorensô NGÔ THẾ TÒNG