Cha Nhật 2 Phục Sinh

Năm B

Phc Cho Ai Khng Thấy M Tin

Thnh Tma cũng như nhiều người chng ta, đức tin rất l yếu km, kh m tin vo Cha qua những lời rao giảng về Cha của người khc. Như Thnh Tma, chng ta phải cảm thấy Cha Gisu qua gic quan của chng ta th chng ta mới tin; phải nhn thấy Cha sống lại, xỏ ngn tay vo lỗ đinh ở tay Cha, thọc bn tay vo cạnh sườn Cha.

Trong cuộc đời của Cha Gisu khi cn ở trần gian, Cha lm nhiều php lạ để li ko nhiều người ngoại tin vo Cha, v để củng cố đức tin yếu đuối của cc mn đệ Cha. Mục đch chnh yếu của Cha Gisu xuống thế gian lm Người khng phải để lm php lạ để nhiều người tin vo Cha, nhưng qua lời rao giảng của Cha nhiều người c đức tin để được cứu rỗi. "Ai nghe lời ti v tin vo Đấng đ sai ti, th c sự sống đời đời v khỏi bị xt xử..." (Gioan 5:24).

Qua việc lnh nhận B Tch Thnh Tẩy, sau khi sức dầu thnh, chng ta nhận được ơn Cha Thnh Thnh, do đ, chng ta c đầy đủ đức tin khi chng ta chịu php Rửa Tội. Nhiều khi chng ta đương đầu với sự kh khăn trong cuộc sống hằng ngy, chng ta cảm thấy đức tin của chng ta bị giảm xuống, hay thiếu đi. "Cc tng đồ thưa với Cha Gisu rằng: 'Thưa Thầy, xin thm lng tin cho chng con.' Cha đp: "Nếu anh em c lng tin lớn bằng hạt cải, th d anh em c bảo cy du ny: 'Hy bật rễ ln, xuống dưới biển kia m mọc', n cũng sẽ vng lời anh em" (Lk 17:5-6). Cc tng đồ c đầy đủ đức tin, dĩ nhin tỏ hơn hạt cải l ci chắc, v hạt cải l loi hạt giống nhỏ nhất trong tất cả cc hạt giống. Cc tng đồ chỉ cần tin vo Cha l lm được nhiều chuyện phi thường. Cha Gisu ni, "Mọi sự đều c thể đối với người tin" (Mk 9:23).

Hạt giống đức tin của mỗi người chng ta phải cần trồng trọt nơi đất tốt, sing năng trng coi, tưới nước để hạt giống đức tin c thể trở thnh cy to lớn, đến nỗi chim trời tới lm tổ trn cnh được. "Đức tin khng c hnh động th quả l đức tin chết" (Giacb 2:17).

Cảm tạ ơn Cha qua biến cố của Thnh Tma hm nay, Cha ni với mỗi người chng ta: "Phc cho những ai khng thấy m tin". Qua lời Cha giảng dạy trong Thnh Kinh Cựu Ước v Tn Ước, chng ta tin rằng v yu chng ta Cha đ xuống thế lm người để chịu chết v đền b tội lỗi cho chng ta để chng ta được sống đời đời với Cha trn Thin Đng. Chng ta tin rằng khi chng ta cng chịu khổ v chết với Người chng ta cũng sẽ cng sống với Người trong vinh quang. Đức tin của con đ cứu con, hy đi bnh an (Lk 7:50).

Phanxic Salesi Tạ Tn Văn, CMC