Chúa Nhật 5

Mùa Chay

Năm B

 

Chết Đi Cho Chính Ḿnh

"Nếu hạt lúa ḿ rơi xuống đất mà không thôi đi, th́ nó chỉ trơ trọi một ḿnh; nhưng nếu nó thối đi, th́ nó sinh nhiều bông hạt". Chúa Giêsu mạc khải cho những người Hy-lạp tới t́m Chúa, các tông đồ và những người có mặt, theo thánh ư Chúa Cha, Ngài phải chết treo trên thập giá để sinh hoa quả ơn cứu độ cho muôn dân. Ai nh́n lên mà tin th́ Ngài ban thưởng ơn cứu độ nhưng không.

Chúa Giêsu là con người thật và Thiên Chúa thật. Theo bản tính con người, đứng trước cuộc khổ nạn và cái chết, Chúa Giêsu nói, "Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến". "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ư con, mà làm theo ư Cha" (Lk 22:42). Theo bản tính Thiên Chúa, Chúa Giêsu phải chết trên thập giá để cứu chuộc loài người. "Nhưng chính v́ thế mà Con đă đến trong giờ này". Nếu Chúa Giêsu không chết đi th́ không thể cứu chuộc loài người được.

Trong phim "The Passion of the Christ" khi Chúa Giêsu bị đánh đ̣n, ma quỷ vui mừng chế nhạo người là một Thiên Chúa yếu đuối. Khi Chúa Giêsu bị đóng đinh treo trên cây thập gia, ma quy cũng chế diễu Người qua lời nói của người lính, "Nếu ông là vua dân Do-thái th́ cứu lấy ḿnh đi!" (Lk 23:37). Khi Chúa Giêsu tắt hơi thở cuối cùng chết trên thập giá th́ Thiên Chúa mới biểu lộ sức mạnh uy quyền của Thiên Chúa. Ma quỷ liên thét lên, quằn quại, thất vọng, v́ qua cái chết của Chúa, Chúa chiến thắng quyền lực của ma quỷ; giải thoát những người ở dưới xiềng xích của ma quỷ.

Chúng ta c̣n đúng một tuần nữa là buớc vào tuần thánh. Mùa Chay Thánh đi qua không đợi một ai hết. Sứ điệp Mùa Chay là ăn chay, bố thí, và cầu nguyện. Trong Mùa Chay Thánh này chúng ta đă thực thi sứ điệp đó như thế nào rồi? Chủ đề Lời Chúa trong tuần này là nhắc nhở chúng ta phải chết đi cho chính ḿnh để sinh nhiều hoa quả thiêng liêng cho riêng ḿnh và vho nhiều người khác.

Nếu chúng ta chưa chu toàn việc ăn chay, bố thí, và cầu nguyện như Chúa truyền dạy, chúng ta đừng xao xuyến, nhưng bắt đầu thi hành lại. Chúng ta chỉ c̣n gần hai tuần nữa để chết đi cho chính ḿnh trước Lễ Chúa Phục Sinh, qua đó chúng ta toàn thắng thế gian, ma quỷ và chính ḿnh nhờ Chúa Giêsu Kitô. Khi chúng ta cùng chịu khổ với Chúa Giêsu th́ chúng ta sẽ cùng vinh quanh với Người trong ngày Chúa Phục Sinh, và sinh nhiều hoa quả thiêng liêng cho nhiều người.

Phanxicô Salesiô Tạ Tân Văn, CMC