Chúa Nhật 4

Mùa Chay

Năm B

 

Thập Giá Chính là Tình yêu

Chúa dành Để Cứu Chuộc chúng ta

Phúc Âm Thánh Gioan hôm nay mô tả Chúa yêu chúng ta như sau: "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đă ban Con Một, để ai tin vào Con của Người th́... được sống muôn đời."(Ga 3:16).

Cảm hứng từ thông điệp “Thiên Chúa Là Tình Yêu” của ĐTC Bênêđictô 16, tôi muốn cùng ông bà anh chị em ôn lại ý nghĩa của Thông điêp này, ý nghĩa của tình yêu giữa ta với Thiên Chúa và ngược lại.

Chúa Giêsu vẽ ra con đường của chính Ngài, qua Thập Giá dẫn đến Phục Sinh: con đường của hạt lúa rơi xuống đất và chết đi, để sinh nhiều hoa trái. Phần đầu của thông điệp “Thiên Chúa Là Tình Yêu” ĐTC Benedicto 16 đã xác định một số dữ kiện thiết yếu liên quan đến t́nh yêu mà Thiên Chúa đă ban cho nhân loại cách huyền nhiệm và nhưng không:

Chúa Giêsu đă kết hiệp vào giáo huấn về lề luật mến Chúa và yêu người trong PÂ thánh Mac-cô; (Mc 12:29-31).  “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ítraen, Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết ḷng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính ḿnh. T́nh yêu giờ đây không chỉ là một "giới răn"; nhưng là lời đáp trả cho hồng ân t́nh yêu qua đó Thiên Chúa gần gũi với chúng ta.

Ở đây, người Kitô Giáo có thể thấy một tiên báo cho ta về mầu nhiệm Thánh Giá qua truyện Mosê treo rắn đồng để chữa lành những người bị rắn cắn: t́nh yêu Thiên Chúa dành cho con người cao cả đến mức Ngài đă hóa thành con người để theo đuổi con người đến tận cái chết và qua đó ḥa giải công lư và t́nh yêu.

Con người thật sự là chính ḿnh khi xác hồn được kết hiệp mật thiết; Niềm tin Kitô, luôn xem con người là một thực thể thống nhất gồm hai phần, trong đó tinh thần và thể xác kết hiệp lại, cả hồn lẫn xác được nâng lên một thế giá mới. Nếu một người chỉ mong được thanh thoát tinh thần và khước từ thể xác coi thân xác ḿnh như gia sản của một động vật mà thôi, th́ khi đó cả hồn lẫn xác đều đánh mất đi vị thế của chúng. Ngược lại, nếu người ấy từ khước phần hồn và coi trọng phần xác như thực tại duy nhất, người ấy cũng đánh mất đi sự cao trọng của ḿnh; chỉ khi nào cả hai chiều kích thật sự được kết hiệp; khi đó t́nh yêu mới có thể trưởng thành và đạt đến sự cao cả đích thật của nó.

T́nh yêu giờ đây trở thành mối quan tâm và lo lắng cho người khác. Thay vào đó nó t́m kiếm điều thiện cho người ḿnh yêu: nó trở thành sự từ bỏ chính ḿnh và sẵn sàng chấp nhận cả hy sinh nếu cần đó chính là tình yêu trong hôn nhân Công giáo. Như Chúa đã yêu thương và chết cho hiền thê của mình là Giáo hội Người.

Chắc chắn, như Thiên Chúa nói với chúng ta, ta có thể trở thành nguồn mạch tuôn chảy những ḍng nước hằng sống (x Ga 7:37-38). Nhưng để trở nên một nguồn mạch như thế, ta phải thường xuyên uống măi từ nguồn nguyên thủy là Chúa Giêsu Kitô, Đấng từ trái tim bị lưỡi đ̣ng đâm thấu của Ngài tuôn đổ t́nh yêu của Thiên Chúa (x Ga 19:34).

Vũ trụ trong đó chúng ta sống xuất phát tự nơi Thiên Chúa. Ngài là nguồn mạch của mọi loài thọ sinh; toàn thể thế giới này hiện hữu bởi quyền năng của Ngôi Lời sáng tạo. T́nh yêu của Ngài, hơn thế nữa, là một t́nh yêu có chọn lọc: giữa tất cả các dân nước, Ngài đă chọn Israel và yêu dân này, nhưng Ngài làm thế với viễn ảnh chữa lành toàn thể nhân loại.

Theo đó qua tình yêu, người có thể thực sự tiến vào hiệp thông với Thiên Chúa như khát vọng nguyên thủy của con người. Một sự hiệp nhất trong đó cả Thiên Chúa và con người giữ nguyên chính ḿnh nhưng lại trở nên một. Như Thánh Phaolô nói: "Ai kết hiệp với Chúa th́ trở nên cùng một thần trí với Ngài" (1 Cr 6:17).

Lạy Chúa xin cho chúng con biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con.

Phó tế Lorensô NGÔ THẾ TÒNG